(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Parengtas naujas neformalaus – pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis „pinigai paskui vaiką“, kurio koncepcijai pritarė Vyriausybė. Nustatyto dydžio krepšelio lėšos būtų skiriamos mokinio pasirinktam būreliui, studijai ar klubui. Savivaldybių menų ir sporto mokyklos fiksuotą lėšų dydį mokiniui gautų pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas muzikos, dailės, teatro, šokio ir sporto ugdymo programas. Nauja pasirenkamojo ugdymo sistema beveik dvigubai išplečia paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro galimybes mokiniams lankyti jų poreikius atitinkančius užsiėmimus.

Prieš teikiant projektą svarstyti Vyriausybei, nauja koncepcija buvo aptarta su savivaldybių, muzikos ir dailės mokyklų, Kūno kultūros ir sporto departamento, jaunimo organizacijų atstovais.

„Didžiausias naujai organizuojamo pasirenkamojo-neformalaus švietimo privalumas yra tai, kad ugdymo programose galės dalyvauti gerokai daugiau vaikų negu dabar, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Jeigu šiuo metu įvairias veiklas lanko apie 91 tūkst. vaikų (20 proc.), tai ateityje jų skaičius galėtų išaugti iki 200 tūkst. (50 proc. visų Lietuvos mokinių). Valstybės finansuojamas krepšelis suteiks ir daugiau pasirinkimų, prasmingų veiklų, lavinančių vaikų gebėjimus ir talentus. Todėl ne tik išsaugosime jau veikiantį muzikos, dailės, sporto mokyklų tinklą, bet ir rasis galimybės jį gerokai praplėsti – steigtis naujoms šokio ir teatro mokykloms. Pastarosios dėl visapusiško asmenybės ugdymo yra labai populiarios Vakarų šalių švietimo sistemose“.

Šiai pasirenkamojo – neformalaus ugdymo sistemai reikės didesnio valstybės finansavimo negu dabar. Todėl parengus būtinus teisės aktus ir programas, sukūrus reikalingą informacinę sistemą ir išbandžius pilotinį projektą 2011 metais, naują finansinį modelį siūloma diegti 2012 metais.

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: