(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Balandžio 13 dienos televizijos laidoje „Prieš srovę“ buvo teigiama, kad Kauno miesto savivaldybė prieš tris mėnesius dėl krizės nusprendė nebeskirti lėšų neįgaliųjų slaugai ir kad nebeskiriamos lėšos piliečio Antano Simončiko slaugai. Ši informacija yra neteisinga.

Kauno miesto savivaldybės administracija nuo 2006 m. tenkina A. Simončiko pageidavimus bei reikalavimus socialinių paslaugų teikimo sistemoje. Šios paslaugos buvo teikiamos nemokamai. Kai kurių paslaugų A. Simončikas atsisakė, taip pat reikalavo, kad paslaugas teiktų įstaiga, kurios vienu steigėjų yra jis pats.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybė reagavo į asmens prašymus bei siūlymus ir juos tenkino pagal turimus resursus. Buvo siūloma ir teikiama: socialinė priežiūra asmens namuose; ambulatorinės slaugos paslaugos asmens namuose; dienos socialinė globa asmens namuose .

Norime atkreipti dėmesį, kad A. Simončikui išimties tvarka, kai dar nebuvo įvykdyti viešieji pirkimai Socialinių ir ambulatorinių slaugos paslaugų plėtros namuose paslaugai teikti, buvo teikiama dienos socialinė globa asmens namuose, sudarius mokėjimo sutartį su privačia organizacija UAB „Privati slauga“ (nuo 2009-04-08 iki 2009-08-31).

Valstybė neįgaliems asmenims prie neįgaliųjų pensijos dar skiria ir slaugos (765 Lt) tikslinę kompensaciją, kurią asmuo gali panaudoti apsimokant už socialines paslaugas. Šie pinigai A. Simončikui yra mokami kas mėnesį, mokėjimas nėra sustabdytas.

Nuo 2006 m. birželio 5 d. iki 2008 m. liepos 1 dienos Kauno miesto socialinių paslaugų centras A. Simončikui teikė socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas. Paslaugų teikimas buvo sustabdytas, įvertinus poreikį, kad A. Simončikui socialinės priežiūros (pagalbos į namus) nepakako, nes buvo nustatytas dienos socialinės globos poreikis, t.y. asmeniui reikalinga įvairių specialistų pagalba.

Tuo metu Kauno miesto socialinių paslaugų centras tokių paslaugų neteikė, o siūlomų dienos socialinės globos paslaugų institucijoje (Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre) A. Simončikas atsisakė.

Remiantis A. Simončiko raštiškais bei žodiniais pareiškimais, kad teikiamos paslaugos netenkina jo poreikių, Kauno miesto socialinių paslaugų centrui sustabdžius socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas, A. Simončikui buvo siūlomos alternatyvios paslaugos, t. y dienos socialinės globos arba socialinės priežiūros paslaugos institucijoje (biudžetinėje įstaigoje Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre) arba ilgalaikė socialinė globa institucijoje, atsižvelgiant į jo paties pageidavimus pasirenkant socialinę globos įstaigą.

A. Simončikas jam siūlomų paslaugų atsisakė, reikalaudamas, kad socialinės paslaugos jam būtų teikiamos į namus jo nurodytu laiku ir dažnumu ir konkrečiai nurodant, kad paslaugas jam teiktų viešoji įstaiga „Slaugos komanda“. Norime atkreipti dėmesį, kad šios įstaigos vienas iš steigėjų yra pats A. Simončikas.

Nuo 2010 metų balandžio 1 d. Kauno miesto socialinių paslaugų centras pradėjo teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, pagal patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu tvarką, kad dienos socialinė globa asmens namuose gali būti teikiama iki 5 val. per dieną ir iki 5 dienų per savaitę (paslauga neteikiama savaitgaliais ir švenčių dienomis).

2010 m. kovo 31 d. Kauno miesto socialinių paslaugų centras įvertino A. Simončiko socialinės globos asmens namuose poreikį, kad dienos socialinė globa jam bus teikiama iki 5 val. per dieną ir iki 5 dienų per savaitę (paslauga neteikiama savaitgaliais ir švenčių dienomis). Tačiau A. Simončikas atsisakė šios paslaugos, teigdamas, kad nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios gulasi gydytis į Kauno medicinos klinikinę ligoninę dėl paūmėjusios odos ligos ir pažymėjo, kad dienos socialinės globos paslaugos jį tenkintų tik tuo atveju, jei būtų teikiamos 8 val. per parą ir 7 kartus per savaitę.

2010 metais iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, asmenis su sunkia negalia dienos socialinei globai asmens namuose Kauno miesto savivaldybei yra skirta 208,0 tūkst. Lt (20 asmenų). Dienos socialinės globos asmens namuose poreikis yra nustatytas virš 60 asmenų su sunkia negalia.

Atsižvelgiant į racionalų išteklių panaudojimą ir siekiant patenkinti kuo daugiau gyventojų poreikį dienos socialinei globai asmens namuose, patvirtintas iki 5 val. per dieną ir iki 5 dienų per savaitę (paslauga neteikiama savaitgaliais ir švenčių dienomis) paslaugų tenkinimo poreikis. Kitu atveju yra neracionalu ir neefektyvu naudoti turimus išteklius, todėl nuspręsta asmenims siūlyti ilgalaikę socialinę globą institucijoje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: