(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

„Siūlydami ikimokyklinio ugdymo sistemoje pradėti taikyti krepšelio modelį, siekiame, kad šeimos galėtų pasirinkti įvairesnių ir aukštesnės kokybės paslaugų, kad būtų skaidresnė ir aiškesnė įstaigų finansavimo tvarka, – teigia švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Kartu tai padėtų spręsti ir didelę vietų vaikų darželiuose bei lopšeliuose stygiaus problemą. Šiuo metu trūksta apie 20 tūkst. vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.

Vyriausybė iš esmės pritaria Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui nuo 2011 m. sausio 1 d. įvesti ikimokyklinuko krepšelį, kuris finansuotų 4 val. vaiko ikimokyklinio ugdymo. Greta biudžetinio finansavimo papildomų lėšų šiam tikslui planuojama skirti finansavimą ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Ikimokyklinuko krepšelis sudarytų 2555 Lt, jam galiotų ta pati metodika ir tos pačios sudėtinės dalys kaip ir mokinio krepšeliui. Krepšelis būtų skiriamas 4 ugdymo val. per dieną (20 val. per savaitę). Likusią ugdymo laiko dalį ir ūkio lėšas ir toliau skirtų steigėjas.

Krepšelį gautų visos valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės ugdymo įstaigos. Nevalstybinėms ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms krepšelis būtų skiriamas per savivaldybę kaip tikslinė dotacija.

Skiriamo krepšelio vienam vaikui dydis nepriklausytų nuo grupės dydžio ir vietovės. Dabar išlaidos ikimokykliniam ugdymui atskirose savivaldybėse skiriasi kelis kartus – nuo 2 tūkst. Lt. iki 16 tūkst. Lt.

Numatoma, kad ikimokyklinuko krepšelio įvedimas paskatins ikimokyklinių įstaigų ir grupių plėtrą, naujų kūrimąsi. Tai padės efektyviau ir lanksčiau spręsti tinklo problemas – bus palankesnės sąlygos steigti naujas įstaigas, o veiklios tėvų bendruomenės galės išsaugoti ir kurti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes. Tai ypač svarbu kaimo vietovėse gyvenančioms šeimoms.

Pritaikius finansinio krepšelio modelį, ikimokyklinio ugdymo įstaigos įgaus daugiau savarankiškumo ir atsakomybės už savo veiklą. Teikiamų paslaugų įvairovė skatins ugdymo formų įvairovę, geriau atitinks skirtingas šeimų auklėjimo nuostatas, vaikų temperamentą, gebėjimus. Pasirinkimo galimybė – svarus motyvas tėvams labiau domėtis savo vaiko ugdymu, švietimo naujovėmis.

Dabar ikimokykliniame ugdyme dalyvauja tik 56% vaikų, iš jų apie 75% mieste ir 20% kaime. Šiuo požiūriu Lietuva gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio – 80 proc.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: