(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Nuo 2011 m. sausio 1-osios visuose: ir valstybiniuose, ir savivaldybių, ir nevalstybiniuose vaikų darželiuose įvedamas ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Kad savivaldybėms, kurios administruos lėšų skirstymą, būtų lengviau naudotis krepšelio metodika, Švietimo ir mokslo ministerija parengė aplinkraštį. Jis išplatintas savivaldybėms ir ikimokyklinio ugdymo programas teikiančioms įstaigoms.

Švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja savivaldybėms kartu su vaikų darželių atstovais aptarti principus ir kriterijus, kaip, naudojant ikimokyklinio ugdymo krepšelio ir savivaldybės lėšas, turėtų būti sudaromas atskiros įstaigos biudžetas.

Ikimokyklinio ugdymo krepšelis yra mokinio krepšelio sudedamoji dalis. Jis apskaičiuotas pagal ikimokyklinukų skaičių, kuris buvo šių metų rugsėjo 1 dieną. Skirtingai nei mokinio krepšelio metodikoje, ikimokyklinuko krepšelio dydis nepriklauso nuo grupės dydžio ir vietovės.

Ikimokyklinio ugdymo krepšelis skiriamas ne mažiau kaip 4 val. per dieną (20 val. per savaitę) ugdymui finansuoti. Likusią ugdymo laiko dalį finansuos ir ūkio lėšų ugdymo įstaigoms skirs steigėjas.

2011 metais krepšelyje yra 2555 litai. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams skirtas 35 proc. didesnis krepšelis – 3450 litų per metus.

Ikimokyklinuko krepšelyje kaip tikslinė dotacija yra 194,1 mln. Lt, iš jų nevalstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms numatyta 1,3 mln. Lt.

Ikimokyklinio ugdymo krepšelyje, taip pat, kaip ir mokinio krepšelyje, skirta lėšų ugdymo priemonėms įsigyti, pažintinei veiklai, darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti bei naudoti ir kt. Nustatyta, kad minėtoms ugdymo reikmėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 60 proc. lėšų. Kadangi vaikų darželiai nevykdo kai kurios veiklos, pvz., brandos egzaminų organizavimo, išorės vertinimo ir kt., šioms veikloms finansuoti metodikoje numatytos lėšos skiriamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ugdymo formų įvairovei įgyvendinti.

Švietimo ir mokslo ministerija rengia tvarkos aprašą dėl papildomų lėšų skyrimo savivaldybėms, jeigu jose padaugėjo vaikų po 2010 m. rugsėjo 2 d. ar padaugės į darželius priimtų ikimokyklinukų, priešmokyklinukų, ar atsiras naujų įstaigų. Tos savivaldybės 2011 m. kas ketvirtį gaus krepšelio lėšas iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų papildomų asignavimų. Ministerija yra numačiusi skirti 5,4 mln. Lt. Taip pat numatoma panaudoti ir ES struktūrinių fondų lėšas. Jei bus didesnis lėšų poreikis, valstybė dar ieškos papildomų lėšų.

Įvedus ikimokyklinio ugdymo krepšelį, turėtų stabilizuotis sunkmečio sąlygomis problemiškas ikimokyklinio ugdymo finansavimas, bus sudarytos sąlygos ikimokyklinio (taip pat ir nevalstybinio) ugdymo plėtrai, skatinama ugdymo formų įvairovė, sveika konkurencija, sumažės ugdymo prieinamumo skirtumai tarp miesto ir kaimo.

Aplinkrašį galite surasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt http://www.smm.lt/aplinkrastis.pdf

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: