(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba kovo 17 dienos posėdyje patvirtino Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto 2011 m. sąmatą. Patvirtinus sąmatą, nevyriausybinės organizacijos (bendruomeninės, jaunimo, socialinės ir neįgaliųjų), gavusios finansavimą, galės pradėti įgyvendinti savo iniciatyvų projektus.

Nevyriausybinės organizacijos projektus galėjo pateikti iki 2010 m. lapkričio 23 d. pagal tris programas: “Bendruomenės Kaunui”, “Jaunimas Kaunui” ir “Socialinės apsaugos plėtra, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“.

Iš viso Kauno miesto savivaldybės 2011 m. biudžete Kauno miesto nevyriausybinėms organizacijoms yra numatyta 765 tūkst. litų: bendruomenėms – 190 tūkst., jaunimui – 200 tūkst., socialinėms ir neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms – 332 tūkst. (socialinėms NVO – 218 tūkst., neįgaliųjų – 114 tūkst., socialinių ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos koordinavimui ir plėtrai – 8 tūkst).
Papildomai numatyta 20 tūkst. litų – apmokėti už viešojo pirkimo būdu suteiktas paslaugas – Kauno miesto jaunimo situacijos tyrimo atlikimą ir Kauno miesto jaunimo politikos 2011–2019 m. strategijos parengimą.
Iš viso 2011 metų projektų konkursui buvo pateiktos 185 paraiškos, iš jų: bendruomenių – 26, bendruomenių organizacijų veiklos koordinavimui ir plėtrai – 1, jaunimo – 67, jaunimo organizacijų veiklos koordinavimui ir plėtrai – 1, socialinės – 57, neįgaliųjų – 33, socialinių ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos koordinavimui ir plėtrai – 1.

Iš 185 paraiškų finansuoti siūloma 131 paraišką, iš jų: bendruomenių – 19, jaunimo – 42, socialinių ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų – 70 projektų.

Pagrindinės projektų nefinansavimo priežastys: organizacijos nebuvo pateikusios finansinių arba veiklos ataskaitų už 2010 m. vykdytus ir iš savivaldybės biudžeto finansuotus projektus, projektai nebuvo kokybiškai parengti – paraiškos pateiktos pavėluotai, pateiktos ne visos dokumentų kopijos, projektuose numatyta veikla neatitiko konkurso prioritetų ir reikalavimų.

Patvirtinus sąmatą, bus finansuota 19 bendruomenių centrų, 42 jaunimo, 44 socialinių, 26 neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų projektai, ir 1 projektas, skirtas socialinių ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos koordinavimui ir plėtrai. Papildomai numatyta lėšų Kauno miesto jaunimo situacijos tyrimo atlikimui ir Kauno miesto jaunimo politikos 2011–2019 m. strategijos parengimui pagal viešąjį paslaugų pirkimą, apmokėti.

Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: