(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Finansų ministerijos operatyviais duomenimis, per 2009 m. 9 mėn. į valstybės biudžetą surinkta 11 mlrd. 274,8 mln. litų, planuota – 11 mlrd. 177,6 mln. litų. Per šių metų 9 mėn. į valstybės biudžetą įplaukė 97,1 mln. litų arba 0,9 proc. daugiau nei planuota. Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 9 mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 15 mlrd. 834,7 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 4 mlrd. 559,9 mln. litų).

Lyginant su devynių mėnesių biudžeto pajamomis 2008 metais, per 9 šių metų mėnesius į biudžetą surinktą 23,3 proc. mažiau pajamų. Mažesnį biudžeto pajamų iš visų mokesčių surinkimą 2009 m. įtakoja spartus ekonomikos sulėtėjimas.

Per 9 mėn. daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio, t.y. 5 mlrd. 283,5 mln. litų – planas įvykdytas 105,3 proc. Pelno mokesčio per 9 mėn. surinkta 1 mlrd.200,9 mln. litų, ir tai sudaro 88,6 proc. planuotų pajamų. Akcizų (už visas akcizo prekes) įplaukos per šį laikotarpį – 2 mlrd. 523,5 mln. litų, tai yra planas įvykdytas 103,1 proc. Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 2 mlrd.817,6 mln. litų, planas įvykdytas 93,7 proc.

Per rugsėjo mėnesį į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 682,9 mln. litų, prognozuota – 1 mlrd. 630,7 mln. litų. Surinkta 52,2 mln. litų daugiau.

Patvirtintame 2009 metų valstybės biudžeto plane numatyta gauti 20 mlrd. 814,7 mln. litų pajamų, iš jų 6 mlrd. 417,4 mln. litų – ES ir kitos paramos lėšos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: