(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Seimas priėmė Akcizų įstatymo 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIP-564GR) su visomis Respublikos Prezidentės teikiamomis pataisomis ir papildymais. Balsavo: už – 69 Seimo nariai, prieš – 8, susilaikė 18. Pritarus Respublikos Prezidentės veto, etilo alkoholiui bus taikomas 4416 litų tarifas, t.y. tokio pat dydžio, koks yra taikomas dabar.

Seimo priimtame įstatyme nuo kitų metų sausio 1 d. etilo alkoholiui buvo numatyta taikyti 3 200 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizo tarifą, (vietoj dabar nustatyto 4416 litų). Seimas taip pat ketino suvienodinti akcizų tarifus vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentiniams gėrimams: vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, bus taikomas 53 Lt tarifas už produkto hektolitrą.

Respublikos Prezidentė grąžindama Seimo priimtą įstatymą Seimui pakartotinai svarstyti dekrete pažymėjo, kad alkoholio vartojimas daro itin didelę žalą žmonių sveikatai, valstybės socialinei, ekonominei, kultūrinei gerovei, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui.

Respublikos Prezidentės vertinimu “Seimo priimto Įstatymo nuostatos, kuriomis yra sumažinamas etilo alkoholio akcizo tarifas, ne mažina, o tik didina alkoholinių gėrimų prieinamumą įvairioms visuomenės socialinėms grupėms, o kartu ir jų vartojimą. Tai prieštarauja Lietuvos sveikatos programos, Valstybės alkoholio kontrolės programos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos tikslams bei siekiams valstybės sveikatos sistemos politikos bei alkoholio kontrolės srityje, neatitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo tikslo ir valstybės alkoholio kontrolės politikos principų. Taigi šios prielaidas alkoholinių gėrimų vartojimo didėjimui sudarančios Įstatymo nuostatos yra ydingos savo turiniu, todėl negali tapti valstybės vykdomos sveikatos politikos dalimi”.

Respublikos Prezidentė, remdamasi šiais ir kitais dekrete nurodytais argumentais pasiūlė Seimui Akcizų įstatymo 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymą laikyti nepriimtu.

Seimas, vadovaudamasis Statutu, pirmiausia balsavo, ar priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų: už – 34, prieš – 63, susilaikė 2. Nepritarus siūlymui įstatymą priimti be pakeitimų, balsuota, ar priimti įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais: už – 69, prieš – 8, susilaikė 18.

Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu už įstatymą balsavo daugiau kaip pusė visų Seimo narių. Jeigu įstatymas be pakeitimų nepriimtas, balsuojama, ar priimti įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais. Šiuo atveju pakartotinai apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo dauguma posėdyje dalyvaujančių Seimo narių.

LR Seimo informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: