Priimtas naujos redakcijos Karo prievolės įstatymas
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Seimas priėmė Karo prievolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo nustatyti 3 privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdai: 9 mėnesių trukmės nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba; baziniai kariniai mokymai (nuo 70 iki 90 dienų trukmės) ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (nuo 160 iki 200 dienų).

Šiuo metu karo prievolę reglamentuojančiame Karo prievolės įstatyme nustatyti: nuolatinė 12 mėnesių trukmės privalomoji pradinė karo tarnyba, būtinieji kariniai mokymai (nuo 60 iki 150 parų trukmės) per 3 metus, atsargos karo prievolininkų rengimo, alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo tvarka.

Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, numatoma, kad pirmiausia būtų šaukiami baziniuose kariniuose mokymuose privalomąją pradinę karo tarnybą norintys atlikti karo prievolininkai, ir tik tuomet, kai jų nepakanka, karo prievolininkus siūloma šaukti eilės tvarka iš sąrašo, į kurį atsitiktine tvarka surašomi karo prievolininkai, nepareiškę noro atlikti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos.

Įstatyme įtvirtintos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims taikomos lengvatos: darbo ir įdarbinimo subsidijavimas; dalies už pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro ir bakalauro) arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas pirmą kartą įgyto išsilavinimo studijas sumokėtos kainos kompensavimas; aukštosios mokyklos asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus, gali nustatyti papildomas lengvatas, suteikiančias jiems pirmenybę stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas; keliems pretendentams, dalyvaujantiems konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkus vienodus rezultatus, taikoma pirmenybė atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus; asmeniui, atitinkančiam teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikoma pirmenybė priimant į statutinių valstybės tarnautojų profesines mokymo įstaigas ar kitas mokymo įstaigas, kurias baigus suteikiama teisė užimti statutinio valstybės tarnautojo pareigas, taip pat priimant į statutines valstybės tarnautojo pareigas, kai priimama be konkurso.

Darbdaviams, įdarbinusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius ar bazinius karinius mokymus baigusius karo prievolininkus, bus mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti.

Lietuvos Respublikos Seimo informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: