(c) Urtės Latkauskaitės archyvo nuotr.

Daugiau nei šeši milijonai ES jaunuolių švietimo ir mokymo sistemą palieka būdami įgiję geriausiu atveju žemesnįjį vidurinį išsilavinimą. Ieškodami darbo jie susiduria su rimtais sunkumais, dažnai yra bedarbiai ir priklauso nuo pašalpų. Ankstyvas mokyklos metimas trukdo ekonominiam bei socialiniam vystymuisi ir yra didelė kliūtis Europos Sąjungos tikslui – pažangiam, tvariam ir įtraukiančiam augimui.

Naujojoje Komisijos iniciatyvoje apibendrinama dėl ankstyvo mokyklos metimo Europoje susidariusi situacija, pagrindinės jos priežastys ir grėsmė ekonominiam ir socialiniam vystymuisi ateityje, taip pat siūlomi veiksmingesni problemos sprendimo būdai.

Kartu pateikiamame pasiūlyme Tarybos rekomendacijai numatytos gairės dėl pagalbos valstybėms narėms plėtojant išsamias, faktais grįstas politikos strategijas, nukreiptas į ankstyvo mokyklos metimo mažinimą.
Kaip spręsti ankstyvo mokyklos metimo problemą:

*
Ankstyvas mokyklos metimas – sudėtinga problema, kuriai išspręsti nepakanka vien švietimo politikos. Veiksmingos ankstyvą mokyklos metimą mažinančios strategijos turi būti nukreiptos į švietimo, jaunimo ir socialinę politiką, kuri turi būti pritaikyta prie vietinių, regioninių ir valstybinių sąlygų, apimti prevencines, intervencines ir kompensacines priemones.
*
Ankstyvo mokyklos metimo prevencija turėtų būti pradedama kuo anksčiau, remiant besimokančius vaikus ir neleidžiant susidaryti sąlygoms, kurios paskatintų juos mesti mokyklą, pavyzdžiui, mokslo metų kartojimas bei netinkama pagalba skirtingomis kalbomis kalbantiems vaikams.
*
Intervencinės priemonės turi padėti greitai ir veiksmingai spręsti tokius sunkumus, kaip pamokų praleidimas ar prasti mokymosi rezultatai.
*
Kompensacinės priemonės turi sudaryti galimybes vadinamajam antrajam mokymosi šansui, įskaitant papildomas pamokas ir galimybę suaugusiems jaunuoliams sugrįžti į švietimo ir mokymo sistemą.
*
Šią problemą išspręsti galėtų padėti geresnis bendradarbiavimas tarp ES šalių, geros praktikos mainai ir tikslingesnis ES lėšų panaudojimas.

Tolesni veiksmai:

Komisijos pasiūlymai bus aptarti gegužės mėn. 2–4 d. Briuselyje vyksiančiame Švietimo ministrų susitikime. Valstybės narės bus paragintos iki 2012 m. pabaigos priimti išsamias strategijas ir įgyvendinti jas valstybinių reformų programomis. Komisija savo ruožtu paskirstys lėšas „Mokymosi visą gyvenimą“ ir „Bendrajai mokslinių tyrimų“ programoms, siekiant sukurti novatoriškus problemos sprendimo būdus, taip pat Europos socialinio fondo lėšomis finansuos valstybines ir regionines ankstyvo mokyklos metimo mažinimo priemones.

LiJOT ir EK informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: