Pristatyta Kauno rajono savivaldybės 2011 m. audito strategija
(c) Kauno rajono savivaldybės archyvo nuotr.

Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje buvo pristatyta Kauno rajono savivaldybės 2011 metų audito strategija, parengta bendradarbiaujant savivaldybės ir valstybės kontrolierėms.

Merui Valerijui Makūnui, jo pavaduotojams Petrui Mikelioniui ir Antanui Makarevičiui, Kontrolės komiteto nariams, Administracijos vadovybei, skyrių vadovams apie šių metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų audito strategiją papasakojo Valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktorė Regina Rudokienė, Valstybės kontrolės auditorė Ramunė Simaškienė, Savivaldybės kontrolierė Vida Marta Kruopienė.

Pagal šią strategiją pagrindinis audituojamas subjektas, nustačius rizikas, bus Švietimo ir ugdymo programa, nes biudžete šiai programai skiriama daugiausiai – 58,1 proc. lėšų. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ketina įvertinti asignavimus pagal veiklos segmentus ir ekonominę klasifikaciją Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje, Domeikavos ir Garliavos J. Lukšos gimnazijose, Lapių pagrindinėje ir Ringaudų pradinėje mokyklose.

Kontrolės komiteto siūlymu bus audituojama Savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija. Bus teikiamas privatizavimo fondo lėšų panaudojimo, butų remonto fondo lėšų ir spec. daugiabučių namų rėmimo fondo lėšų panaudojimo vertinimas, kitų programų lėšų panaudojimo teisingumo vertinimas. Savo ruožtu Valstybės kontrolė atliks Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos, Neveronių vidurinės, Panevėžiuko ir Viršužiglio pagrindinių mokyklų, Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“, Saulėtekio darželio auditą, analizuos Viešosios bibliotekos pastato Garliavoje rekonstrukciją ir kt.

Reziumuodama R. Rudokienė akcentavo, kad Valstybės kontrolė nėra represinis aparatas ir jos atliekamų auditų tikslas yra ne rasti klaidas ir už jas bausti, o rasti ir ištaisyti: apie neatitikimus bus iš karto informuojami audituojamų objektų vadovai, kurie galės operatyviai reaguoti į pastabas ir taisyti įsivėlusias klaidas. Meras V. Makūnas pridūrė, kad savivaldybės veiklą kontroliuojančios struktūros ne tik padeda pamatyti klaidas, bet ir įvertinti, palyginti save kitų šalies įstaigų kontekste.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: