Pristatyta
(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Birželio 8-9 dienomis Suomijos sostinėje Helsinkyje vyko įžanginė tarptautinio projekto „Rail Baltica Growth Corridor“, kuriame Kauno miesto savivaldybė dalyvauja partnerio teisėmis, konferencija. Kartu su ministerijų atstovais, mokslininkais bei kitų miestų merais, Kauno miesto meras Rimantas Mikaitis, aptarė „Rail Baltica“ problemas.

Konferenciją atidarė Helsinkio miesto meras Jussi Pajunenas, įžanginį žodį tarė Europos Komisijos viceprezidentas Siim Kallas. Rytinėje konferencijos dalyje diskutuota apie Baltijos jūros regiono transportą bei „Rail Baltica“ struktūrą.

Vakarinė konferencijos dalis prasidėjo Berlyno ir Sankt Peterburgo perspektyvomis Rail Baltica koridoriuje, taip pat čia miesto meras dalyvavo diskusijoje „Rail Baltica“ tranzito koridorius, plėtros koridorius“, kur pristatė „Rail Baltica“ naudą Kauno miestui ir regionui. Šią konferencijos dalį uždarė Europos Komisijos atstovas Suomijoje Eikka Kosonenas.

Dar praėjusiais metais Kauno miesto savivaldybės Taryba nusprendė, kad Kauno miestas dalyvaus Europos Komisijos dalinai finansuojamame Interreg IVB projekte „Rail Baltica Growth Corridor“ (RBGC).

Projekto tikslas – Baltijos jūros rytinės dalies miestų ir apskričių konkurencingumo ir pasiekiamumo gerinimas. Interreg IVB Baltijos jūros regiono 2007-2013 programa yra viena iš ES Sanglaudos fondų finansinių priemonių. Ji skirta finansuoti projektus, kurie remia tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Iš šios programos projektui RGBC, kuris bus įgyvendinamas 2011-2013 metais, patvirtintas 3,6 mln. eurų finansavimas. Vedantysis partneris – Helsinkio miesto savivaldybė, koordinatorius – Aalto Universiteto Ekonomikos mokyklos Besikeičiančių rinkų centras, dalyvaus 21 partneris iš Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos.

Iš ES Baltijos jūros regiono programos bus grąžinta 85 procentų projekto RBGC įgyvendinimo metu patirtų išlaidų. Kauno miesto savivaldybės dalies biudžetas būtų 429 tūkst. Lt, iš jų ES finansuojama dalis – 364 tūkst. Lt, tad savivaldybės dalis siektų 65 tūkst. Lt.

Projekto vykdymas kainuos iki 200 tūkst. Lt, kadangi „Interreg IVB“ programos projektuose taikomas tik patirtų išlaidų gražinimo būdas.

Projekto vykdymo metu bus įgyvendinti 2 pilotiniai projektai. Pirmojo tikslas yra pagerinti Baltijos jūros regiono pasiekiamumą parengiant integruotą „Rail Baltica“ informacinį kelionių tinklo planavimo instrumentą, kuris įgalins planuoti keliones nuo vieno regiono taško iki kito įvertinant multimodalines tarptautinių ir vietos geležinkelio, keleivinio, jūros keltų, oro transportų galimybes.

Tam rengiami tokie sprendimai, kaip internetinis kelionių gidas, pristatantis tikslines sritis keliaujantiems Baltijos šalių keliais, „Rail Baltica“ kelionių informacijos tinklas, daugiarūšė tarptautinė tarnyba keleiviams ir keliaujantiems regione.

Antrojo pilotinio projekto tikslas yra gerinti esančių ar planuojamų logistikos centrų prie „Rail Baltica“ interoperabilumą ir kooperaciją.

Projekto įgyvendinimo metu kiekvienas partneris spręs šaliai aktualias problemas, susijusias su „Rail Baltica“ plėtra (plėtros planų, galimybių studijų, detaliųjų planų rengimas, paslaugų teikimas ir pan.).

Savivaldybė, dalyvaudama projekte RBGC, sieks formuoti ir įtvirtinti Kauno, kaip naujo industrinio logistikos centro, kurio tikslas tapti tarptautinio logistikos tinklo dalimi, vaidmenį Baltijos jūros regione, parengs Kauno pietrytinio apvažiavimo planavimo dokumentų sudedamąsias dalis, atliks „Rail Baltica“ geležinkelio vėžės poveikio Kauno miesto ekonominiam ir socialiniam vystymuisi tyrimą, keleivių ir transporto srautų tyrimus, pasinaudojant ES finansine parama.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: