(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Baigiantis mokslo metams, prasidėjus vasarai ypač aktualūs tapo klausimai dėl moksleivių ir studentų privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) tvarkos.

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Tačiau už gydymo paslaugas ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas gali tekti susimokėti, jeigu asmens draustumas neužfiksuotas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) informacinėje duomenų bazėje.

VLK yra sudariusi duomenų teikimo sutartis su visomis teisėtai Lietuvoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis ir gauna duomenis apie jų dieniniuose skyriuose studijuojančius asmenis. Duomenis apie asmenis, kurie apdrausti valstybės lėšomis, VLK perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). Deja, bendrojo lavinimo, profesinės, aukštesniosios mokyklos kol kas su VLK nėra sudariusios duomenų teikimo sutarčių ir duomenų apie jų įstaigose (t.y. bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštesniosiose mokyklose) besimokančius asmenis neteikia. Todėl tokie asmenys privalomuoju sveikatos draudimu turėtų pasirūpinti patys.

VLK primena moksleivių ir studentų privalomojo sveikatos draudimo tvarką:

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą valstybės lėšomis yra draudžiami asmenys iki 18 metų, todėl moksleiviams (studentams) iki 18 m. dėl PSD į VLK papildomai kreiptis nereikia.

Tuo atveju, kai moksleiviams (studentams) sukanka 18 metų, jie turi kreiptis į teritorinę ligonių kasą (Kauno teritorinė ligonių kasa, Aukštaičių g.10, Kaune, tel. 8 (37) 322005, 323215, el. p. kainf@vlk.lt) arba į jos atstovą savivaldybėje. Būtina pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą bei galiojantį moksleivio pažymėjimą (neturint pastarojo – pažymą iš mokyklos). Moksleivio draustumą patvirtinantys duomenys įtraukiami į VLK duomenų bazę, kuria naudojasi ir visos gydymo įstaigos. Tuomet moksleivis patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis kategoriją ir jam sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartį su ligonių kasa, bus teikiamos nemokamos gydymo paslaugos.

Moksleiviai draudžiamųjų valstybės lėšomis statusą išlaiko nuo mokslo metų pradžios (rugsėjo 1 d.) iki mokslo metų pabaigos (rugsėjo 1 d.), nepriklausomai nuo to, kad tais metais moksleivis baigia mokyklą (pvz., brandos atestatą gauna liepos mėnesį). Taigi, privalomojo sveikatos draudimo galiojimas moksleiviams (ir studentams), vyresniems kaip 18 m., pratęsiamas vieneriems mokslo metams, t.y. nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų mokslo metų spalio 1 d. Dėl draudimo galiojimo pratęsimo į VLK reikia kreiptis kiekvienais mokslo metais.

Įsidėmėtina, kad moksleivis ar studentas, laikinai būdamas bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei Šveicarijoje, turi teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą, jei jis pateikia tos šalies gydymo įstaigai Europos sveikatos draudimo kortelę. Ši kortelė išduodama tik apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir galioja vienerius mokslo metus. Dėl jos išdavimo reikia kreiptis į teritorinės ligonių kasos klientų aptarnavimo skyrių pagal savo gyvenamąją vietą. Prašymą, minėtai kortelei gauti, galima užpildyti ir interneto svetainėje www.ktlk.lt (tokiu atveju, pildant prašymą galima pasirinkti miestą, kuriame bus išduota kortelė).

Nedirbantys vakarines arba neakivaizdines studijas pasirinkę asmenys turi teisę registruotis Darbo biržoje ir būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Kitu atveju jie privalo kas mėnesį mokėti sveikatos draudimo įmokas.

Kauno apskrities VMI primena, kad asmenims, kurie 2009 m. studijavo Lietuvos aukštųjų mokyklų vakariniuose arba neakivaizdiniuose skyriuose ir neturėjo darbo bei nebuvo registruoti Darbo biržoje, Valstybinė mokesčių inspekcija gali taikyti Mokesčių administravimo įstatyme nustatytas mokestinių prievolių vykdymo lengvatas. Šių įmokų nesumokėję vakarinio ar neakivaizdinio skyriaus studentai, pateikę asmens tapatybės dokumentą, gali kreiptis į teritorinį mokesčių inspekcijos padalinį (Kaune ar Kauno rajone gyvenamąją vietą turintys gyventojai – į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu Europos pr. 105 arba A.Juozapavičiaus pr. 57) ir pasinaudoti lengvatų suteikiamomis galimybėmis. Išsamesnę informaciją galima rasti internetiniame puslapyje www.vmi.lt.

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: