Vaizdas nuo Veliuonos piliakalnio
(c) am.lt archyvo nuotr.

Kaip numato aplinkos ministro neseniai patvirtintas Panemunių regioninio parko tvarkymo planas, šioje saugomoje teritorijoje bus sudarytos geresnės galimybės poilsiui, verslo plėtrai. Žmonės galės statytis sodybas specialiai išskirtose vietose. Pagerės parko ekologinė būklė, kai bus likviduoti, kaip planuojama, jame esantys apleisti gamybiniai objektai, rekultivuoti ir pritaikyti poilsiui jau išnaudoti Gelgaudiškio bei Kartupėnų karjerai. Vienas svarbiausių plane numatytų tikslų – išsaugoti vertingus gamtinius objektus ir biologinę įvairovę.

Panemunių regioniniame parke aptinkamos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 23 augalų ir apie 55 gyvūnų rūšys. Jo biologinei įvairovei išsaugoti numatoma išsamiai kartografuoti europinės svarbos buveines, palaikyti natūralias panemunių pievas šalinant sumedėjusią augaliją.

Taip pat planuojama atnaujinti ir pritaikyti lankyti kultūros paveldo objektus, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, atokvėpio vietas, informacinius stendus. Nemažai dėmesio bus skiriama seniesiems amatams ir verslams, vietos tradicijoms, smulkiems vietovardžiams ir vandenvardžiams išsaugoti bei gaivinti.

Plėtoti turizmą, rekreacijos galimybes padės ir planuojamos įrengti maudyklos Kriūkuose, Seredžiuje, Šilinėje ir Gelgaudiškyje. Numatyta skatinti kurti kaimo turizmo sodybas. Bus įrengta daugiau turizmo trasų ir takų. Tai nacionalinės autoturizmo trasos atkarpa Kauno ir Jurbarko kelyje, nacionalinių dviračių trasų atkarpos kairiojoje (Žemoji Panemunė–Kriūkai–Ilguva–Plokščiai–Gelgaudiškis) ir dešiniojoje (Skrebėnai–Raudonėnai–Kartupėnai–Šilinė) Nemuno pakrantėje, pėsčiųjų pažintiniai takai Šilinėje, Gelgaudiškyje, Plokščiuose ir Raudonėje, vandens turizmo maršrutai Nemuno upe.

Panemunių regioninis parkas buvo įsteigtas 1992 m. Nemuno žemupio kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti.

Aplinkos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: