J.Bielskienės archyvo nuotr.

Po sekmadienį vykusių Lryto TV debatų „Lyderių forumas“ didelė dalis LGBT teises palaikančios bendruomenės liko sužavėti liberalų pareiškimo dėl įvairių partnerysčių įteisinimo. Taip pat labai daug žmonių kreipėsi į mane su priekaištais, kodėl socialdemokratai pasisakė taip silpnai.

Kadangi lygių teisių ir galimybių gynimas ir užtikrinimas man, kaip kairiajai, yra viena iš svarbiausių vertybių, apie tai jau daugelį metų viešai kalbu ir aš, ir nemažas būrys bičiulių iš Naujosios kairės, toks staigus bendrapiliečių susižavėjimas tais, kurie net būdami valdžioje niekada nepateikė tokio įstatymo projekto, nustebino.

Svarbus šioje vietoje diskusinis aspektas yra sugebėjimas atskirti kairiųjų žmogaus teisių diskursą nuo liberalų. Kairieji kalba iš lygybės, lygios visuomenės pozicijos. Tuo tarpu liberalams visas žmogaus teisių diskursas yra viso labo tik „property rights“, „nuosavybės teisės“.

Tai yra trumpalaikis projektas, kuris užsibaigs tuo momentu, kai turtinės teisės bus apgintos. Taigi, pasakyti, kad partnerystė turi būti įteisinta yra labai svarbu Lietuvoje, bet visiškai nepakankama toliaregiškesnėje perspektyvoje, nes ji savaime neišspręs viešo diskriminacinio diskurso problemų. Kodėl liberalai nekalba apie pvz. romų teises? Todėl, kad jos nesusijusios su privačios nuosavybės gynimu. Jie nėra potencialūs liberalų rinkėjai, todėl romų diskriminacinės gyvenimo sąlygos jiems ir neįdomios. Šitų dalykų nesuvokimas labai liūdina. Todėl, žvelgiant į perspektyvą, svarbu palaikyti kairįjį diskursą ir siekti, kad jo teisingos interpretacijos būtų išreikštos kairioje save vadinančioje partijoje. Tam reikia palaikyti tai suprantančius žmones.

Lietuvos socialdemokratų partijos programoje yra įtvirtinta, kad partija sieks, jog Lygios visų Lietuvos žmonių galimybės, lygių teisių užtikrinimas ir kova su bet kokios formos diskriminacija (tame tarpe ir LGBT bendruomenės narių diskriminacija) yra valstybės pareiga ir būtina sąlyga kuriant gerovės valstybę. Kiekvienas asmuo yra vertingas, todėl nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, neįgalumo, tautybės ir seksualinės orientacijos turi jaustis visaverčiu mūsų visuomenės nariu.

Kilusi diskusija dėl partijos pirmininko išreikštos pozicijos tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo įteisinimo privalo pasibaigti tik vienu būdu: bus laikomasi Partijos programos. Nuomonių gali būti skirtingų, tačiau partijos programa yra bendrai partijos narių priimtas dokumentas, kuris negali ir nebus nustumiamas. Pati asmeniškai, jei būsiu išrinkta nuo LSDP, bursiu partijos kolegas (o ginančių žmogaus teises socialdemokratų partijoje yra daugiau negu bet kurioje kitoje Lietuvos partijoje ir šie žmonės jau yra tai įrodę savo darbais) ir reikalausime, kad aukščiau įvardinta Partijos programos sąlyga dėl lygių galimybių ir homoseksualių žmonių nediskriminavimo būtų vykdoma.

LGBT mandatas yra labai svarbus ginant žmogaus teises, tą įrodė ir Jūsų susitelkimas remiant gerb. prof. M.A.Pavilionienę, kuri bendradarbiaudama su LGBT bendruomenę atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis teikė projektus, kėlė diskusinius klausimus ir taip atvėrė platesnę erdvę kitiems veikti. Sunaikinant šį susitelkimą išnyks ir LGBT mandatas. Kalbos atsiranda ir atsiras prieš kiekvienus rinkimus, tad ar nelaikas paklausti „ką liberalai padarėte LGBT labui“ užimdami tam tikras pareigas?

Raginu neapsigauti vienadieniais pažadais ar nusivylimais, o balsuojant ir reitinguojant pasirinkti plačiai ir strategiškai mąstančius, savo veiksmais ir kalbomis atsakingus politikus.

Jolanta Bielskienė, NK95, LSDP

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: