(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Akademinės asociacijos kviečiamos pasinaudoti parama – skelbiamas antrasis kvietimas teikti paraiškas. Parama siekiama skatinti aktyvią akademinių asociacijų veiklą ir jų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms spręsti.

Parama ypač naudinga aktyviai dirbančioms akademinėms asociacijoms, kurios organizuoja mokslo temines stovyklas, mokyklas ar seminarus ir vykdo švietėjišką, mokslo populiarinimo veiklą, orientuotą į įvairaus amžiaus ir socialines grupes – moksleivius, pensininkus, žmones su negalia.

Dalinė finansinė parama skiriama veikloms, susijusioms su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu. Tai gali būti narystės tarptautinėse organizacijose mokestis, dalyvavimas tarptautinių organizacijų renginiuose, moksliniai ir mokslo populiarinimo renginiai, informacijos apie asociacijos veiklą sklaida, internetinio puslapio tvarkymas, informaciniai leidiniai ir kt.

Vertinant asociacijų veiklą, remiamasi šiais kriterijais: asociacijos bei mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų dermė, asociacijos veiklos aktualumas Lietuvos mokslo ir studijų plėtrai, organizacijos ir projekte nurodytos veiklos tęstinumas, organizacijos patirtis įgyvendinant projektus. Atsižvelgiama ir į asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, veiklos apimtis ir žinomumą, paraiškos kokybę ir lėšų pagrįstumą.

Parama bus skiriama tik su mokslo sistema susijusioms veikloms ir pareiškėjams pateikus pagrįstas sąmatas bei numačius tinkamas išlaidas.

Išsamesnė informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės www.lmt.lt dalies „Kiti tyrimų projektai“ rubrikoje „Parama akademinėms asociacijoms“.

Daugiau informacijos suteiks Lietuvos mokslo tarybos vyr. specialistė Violeta Vaičiūnienė tel. (8-5) 261 6130, e. p. violeta.vaiciuniene@lmt.lt.

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: