(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Seimo narys Rimantas Sinkevičius pateikė Seimo nutarimo „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos projekto“ projektą Nr.XIP-1647. Nutarta projektui po pateikimo pritarti ir pradėti jo svarstymo procedūrą (už – 53, susilaikė 4). Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Ekonomikos komitetas. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – pavasario sesija.

Šiuo nutarimo projektu Seimas ketina pasiūlyti Vyriausybei parengti detalų suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto vystymo planą iki 2010 metų birželio mėn. 1 d. Plane numatyta SGD terminalą įrengti Klaipėdos ar kituose Baltijos šalių uostuose. Projekto finansavimui, be valstybės lėšų, siūloma numatyti galimybę panaudoti Europos Sąjungos ir privataus kapitalo lėšas.

Teikdami šį pasiūlymą, projekto iniciatoriai atsižvelgė į tai, kad prognozuojamas gamtinių dujų vartojimo ir priklausomybės nuo vienintelio išorinio dujų tiekėjo augimas. Jų vertinimu, būtina ieškoti alternatyvių gamtinių dujų gavimo šaltinių ir sudaryti galimybę tam tikrą gamtinių dujų dalį pakeisti (kompensuoti) suskystintomis gamtinėmis dujomis. Be to, Energetikos įstatyme suskystintų gamtinių dujų importo terminalas įvardintas kaip valstybinės svarbos energetikos objektas.

Seimo narys Valdemaras Valkiūnas pateikė Visuomenės informavimo įstatymo 2, 39 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr.XIP-1638.

Nutarta įstatymo projektui po pateikimo pritarti ir pradėti jo svarstymo procedūrą (už – 35, prieš – 7, susilaikė 26). Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – pavasario sesija.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti tokį socialinės reklamos apibrėžimą: „tai yra socialinės gerovės, sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo, ligų ir žalingų sveikatai įpročių profilaktikos bei saugaus eismo propagavimas bet kokiomis reklamos formomis ir priemonėmis“.

Seimo narys Valdemaras Valkiūnas pateikė Seimo nutarimo „Dėl dalies viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo sustabdymo“ projektą Nr. XIP-1639. Nepritarus šiam projektui po pateikimo (už – 18, prieš – 13, susilaikė 29), nutarta grąžinti projektą Nr. XIP-1639 iniciatoriams tobulinti.

Dėl Seimo nario Lino Karaliaus balsavimų, nutarta priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Pavesti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai ištirti ir pateikti Seimui išvadą dėl 2010 m. sausio 19 d. Seimo nario L. Karaliaus balsavimų, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento pateiktą informaciją.

Tautinių mažumų įstatymo projekto Nr. XIP-1648 pateikimo procedūra atidėta, nes nėra Teisės departamento išvadų.

Seimo narių pareiškimai

Seimo narys Rytas Kupčinskas perskaitė Lietuvos Sąjūdžio Tarybos pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Seimui pateikto Vardų ir pavardžių rašymo įstatymo projekto.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: