punskas.pl archyvo nuotr.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) registruotame Tautinių mažumų įstatymo projekte Seimo teisininkai įžvelgia galimą prieštaravimą Konstitucijai.

Vertindami LLRA atstovė Ritos Tamašunienės registruotą įstatymo projektą, Seimo kanceliarijos Teisės departamento specialistai tvirtina, kad Konstitucijai gali prieštarauti projekto nuostata, jog teritorijose, kur kompaktiškai gyvena kuri nors tautinė mažuma, vietos įstaigose ir organizacijose greta valstybinės kalbos gali būti vartotojama tos tautinės mažumos kalba.

“Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą (…). Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas taip pat reiškia, kad įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyvenime, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones”, – teigia Seimo teisininkai.

Be to, jie projekte pasigedo tautinės mažumos sampratos apibrėžimo, nuostatų dėl valstybės politikos formavimo tautinių mažumų srityje,tikslų, susijusių su siekiais užtikrinti tautinėms mažumoms sąlygas: išsaugoti tautinį identitetą, kultūros tęstinumą, tautinę saviraišką, užtikrinti teises puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius ir kt.

Teisininkai taip pat atkreipė dėmesį, kad daugelį projektų normų reikia suderinti su kitais jau galiojančiais įstatymais.

Valdančioji koalicija yra sutarusi Seimui teikti Tautinių mažumų įstatymo projekto versiją, kuri galiojo iki 2010 metų, kol bus suderinta naujo įstatymo redakcija.

Būtent šį projektą Seimo teisininkai ir įvertino kaip galbūt prieštaraujantį Konstitucijai.

LLRA deleguoto kultūros viceministro Edvardo Trusevičiaus vadovaujama darbo grupė yra parengusi kitą Tautinių mažumų įstatymo projektą, tačiau dėl jo nesutaria patys valdantieji, jį kritikuoja signatarai, visuomenės veikėjai, kiti politikai.

Šiuo projektu siūloma leisti dvikalbius užrašus vietovėse, kur tautinės mažumos atstovai sudaro ne mažiau nei 25 proc. gyventojų.

Taip pat pagal projektą “savivaldybėje, kurioje tautinė mažuma sudaro ne mažiau 25 procentų nuo bendrojo savivaldybės gyventojų skaičiaus po paskutinio visuotinio gyventojų surašymo, bendraujant su savivaldybių administravimo subjektais esančiais savivaldybės teritorijoje, tautinei mažumai priklausantis asmuo turi teisę vartoti tos tautinės mažumos kalbą”.

Be to, pagal projektą, būtų “draudžiama taikyti priemones, kurios dirbtinai keistų gyventojų procentinį santykį vietovėse, kuriose gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys”.

Lenkai sudaro daugiau nei 25 proc. gyventojų Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių ir Trakų rajonuose, rusai – Visagino savivaldybėje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: