(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Įmonės ir vartotojai vis daugiau dėmesio skiria ne tik gaminių pakuočių spalvingumui ir patrauklumui, bet atsižvelgia į jų ekonomiškumą ir į poveikį aplinkai.

Suprasdamas ir analizuodamas šias tendencijas KTU Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) ir Lietuvos pakuotojų asociacija kovo 22 d. viešbutyje „Park Inn Kaunas“ (K. Donelaičio g. 27, konferencijų salė) organizuoja tarptautinį seminarą „Darniosios inovacijos pakuočių sektoriuje“. Konferencijoje pranešimus skaitys pakuočių medžiagų kūrėjai, gamintojai, pakuočių vartotojai ir perdirbėjai. Renginyje bus dalijamasi patirtimi, pristatomos pakuočių sektoriui aktualios mokslinių tyrimų naujienos ir pakuočių sektoriaus plėtros tendencijos, nauji sprendimai, technologijos. Vienas pagrindinių konferencijos tikslų – siekis, kad įmonės įgautų žinių, užmegztų ryšius su galimais verslo partneriais ir rastų bendradarbiavimo su mokslo institucijomis galimybes ir naudą, kuriant bei diegiant inovacijas.

Šis renginys – tarptautinio projekto SPIN (angl. Sustainable Production through Innovation is SMEs) „Darnios gamybos inovacijos mažų ir vidutinių įmonių plėtrai“ sektorinių seminarų ciklo dalis. Projektas skirtas skatinti darnias inovacijas mažose ir vidutinėse įmonėse visame Baltijos jūros regione: Vokietijoje, Lietuvoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Lietuvoje projektą koordinuoja Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas (APINI). Šis 3 milijonų eurų vertės projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos 2007-2013 m. Baltijos jūros regiono programos (Regioninės plėtros fondas).

Seminaro programa:

9–9.30 val. – dalyvių registracija.

9.30–9.45 val. – „Darni pramonės plėtra, prevencinė aplinkos apsaugos strategija. Tarptautinis projektas SPIN“. Pranešėjas prof. Jurgis STANIŠKIS, Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) direktorius, KTU.

9.45.–10 val. – „Pakavimas – svarbi šalies pramonės ir verslo sritis“. Pranešėjas Aleksas VARNA, Lietuvos pakuotojų asociacijos viceprezidentas, UAB „Panoden“ generalinis direktorius; prof., habil. dr. Lionginas PAULAUSKAS, KTU Pakavimo tyrimų centro direktorius.
10–10.20 val. – „Ar pakuotės iš termoplastikų jau praeitis? Pranešėjas prof. habil. dr. Algirdas ŽEMAITAITIS, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, KTU.

10.20–10.40 val. – „Beverage Carton Recycling in Baltic’s“. Pranešėja Līga MARTINSONE, TETRA PAK, Environment Responsible Baltic’s.

10.40–11 val. – kavos pertrauka.

11–11.15 val. – „Maišelinio Sack kraft popieriaus gamybos ir rinkos perspektyvos Lietuvoje“. Pranešėjas Tomas BIELINSKAS, UAB „Kauno popierius“ generalinis direktorius.

11.15–11.30 val. – „Aktyvios pakuotės“: problemos ir galimybės“. Pranešėja dr. Ramunė RUTKAITĖ, KTU Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra; UAB „Panoden“.

11.30–11.40 val. – „Ekologiškos sutirštinto pieno pakuotės projektavimas UAB „Marijampolės pieno konservai“. Pranešėja Jūratė STANKEVIČIENĖ, UAB „Marijampolės pieno konservai“.

11.40–12 val. – „Šaldytų produktų pakavimo medžiagų poveikio aplinkai analizė ir rekomendacijos“. Pranešėja Agnė BAGDONAITĖ, APINI, KTU.
12–13 val. – pietūs.
13–13.20 val. – AMCOR koncerno naujienos, pakavimo medžiagos ir tendencijos. Pranešėjas Zigmundas VENSKYS, „Amcor Flexibles“ (Vilnius).

13–13.40 val. – „Pakuočių vystymo perspektyvos gėrimų pramonėje“. Pranešėjas Romas APULSKIS, ABBI klasteris.

13.40–13.55 val. – „Ekologiškos pakuotės kūrimo tendencijos“. Pranešėjas dr. Alis LEBEDYS, Pakavimo tyrimų centras, KTU; Lietuvos pakuotojų asociacijos viceprezidentas.
13.55–14.15 val. – „Plastiko ir kartono pakuočių racionalaus projektavimo metodikos sukūrimas ir ištyrimas“. Pranešėjas Vaidas BIVAINIS, prof. habil. dr. Edmundas KIBIRKŠTIS, Valdas MILIŪNAS, KTU, Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra.
14.15–14.30 val. – „SPIN projektas – Darniųjų inovacijų kūrimo ir diegimo galimybės įmonėse“. Pranešėjas dr. Visvaldas VARŽINSKAS, KTU Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) projektų vadovas.

Kontaktinis asmuo – Visvaldas Varžinskas, KTU APINI projektų vadovas, tel. (8 37) 209372

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: