Sibiro lietuvius supažindins su galimybėmis grįžti į Lietuvą
(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Lietuva, iš kurios Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu į Sibirą buvo ištremta tūkstančiai tautiečių, ir dabar kviečia sugrįžti juos bei jų vaikus, padeda jiems įsitvirtinti kažkada prarastoje Tėvynėje.

Tuo tikslu rugsėjo 9 d. susitikti su Sibiro lietuvių bendruomenėmis, užmegzti glaudesnius kultūrinius ir ekonominius ryšius bei suteikti reikiamos informacijos norintiems grįžti į Lietuvą tėvynainiams išvyksta Lietuvos institucijų, tremtinių bendrijų atstovai.

Jie dalyvaus Sibiro ir Tolimųjų Rytų lietuvių bendrijos parengtame projekte „Lietuva – Sibiras: 70 metų trėmimui“. Juo lietuvių kilmės jaunąją kartą tikimasi įtraukti į bendruomenės veiklą, sudominti ją lietuvių kultūra, tradicijomis, papročiais, lietuvių kalbos mokymu, suteikti informaciją apie Lietuvoje galiojančius teisės aktus pilietybės įgijimo, mokslo ir kitais grįžimo nuolat gyventi į Lietuvą klausimais.

Renginiuose ketina dalyvauti Krasnojarsko, Irkutsko, Buriatijos, Tomsko, Jakutijos lietuvių bendruomenės. Numatyti ir susitikimai su Altajaus krašto ir Barnaulo miesto administracijos vadovais, specialistais bei visuomeninėmis organizacijomis.

Šiam projektui vadovauja parlamentaras prof. Arimantas Dumčius, einantis ir Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko pareigas.

Altajaus krašto lietuvių kultūros draugija vienija per 500 lietuvių, bendruomenės narių, dauguma – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys.

Tuo tarpu įgyvendinant Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2008-2012 metų programą, į Lietuvą jau grįžo per 3000 okupacijų metais neteisėtai represuotų lietuvių kilmės šeimų.

Šią programą vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės lėšomis gyvenamosiomis patalpomis aprūpinta 1919 grįžusių tremtinių šeimų, jiems teikiama valstybės parama persikelti ir socialinei jų integracijai, kalbos mokymui. Daugumai grįžusiųjų pavyko susirasti darbą ir įsitvirtinti Lietuvos visuomenėje. Sėkmingi buvusių tremtinių vaikų ir vaikaičių pavyzdžiai skatina ir kitus panašaus likimo žmones ryžtis sugrįžti į Tėvynę.

Rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos Seime numatoma spaudos konferencija, kurioje dalyvaus delegacijos nariai bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: