(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Socialiai remtiniems studentams atsisakoma suteikti galimybę gaunant stipendiją neprarasti teisės į jiems ar jų šeimoms valstybės skiriamą socialinę pašalpą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau, – ministerija) pasisako už tai, kad studentų stipendijos, išskyrus socialines, ir toliau būtų įskaitomos į pajamas, nuo kurių skaičiuojama, ar galima piniginė socialinė parama, ar ne.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kritiškai vertina tokią ministerijos organizacijai pateiktą išvadą, kuria atsisakoma derinti stipendijų skyrimą studentams su pinigine socialine parama. Ministerijos atsakyme LSS siūlymas į šeimos (asmens) pajamas neįskaityti tikslinių studijų išmokų bei kitų nepertraukiamai su studijomis susijusių išmokų vertinamas kaip prieštaraujantis piniginės socialinės paramos sistemos paskirčiai.

Šiuo metu į minėtas pajamas neįskaitomos tik studentų gaunamos socialinės stipendijos. Nuo pajamų dydžio priklauso, ar šeima (asmuo) turi teisę į piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

„Ministerijos požiūris taupyti sunkmečio sąlygomis gal ir gali būti suprantamas, tačiau kuomet kalbame apie valstybės ilgalaikiu prioritetu deklaruojamą visuomenės grupę – akademinį jaunimą – toks kategoriškumas nepateisinamas“, – situaciją komentuoja LSS prezidentas Dainius Dikšaitis.

Anot LSS vadovo, abejotina ar ministerija, teikdama studentams nepalankų sprendimą, tinkamai išanalizavo situaciją, kuomet dėl studentų stipendijų įskaitymo į šeimos (asmens) pajamas, teisė į piniginę socialinę paramą gali būti prarandama. „Dabar įskaitymas taikomas net tikslinėms studijų išmokoms, tokioms kaip pagal mainų programą studijuojančiųjų stipendijos. Pagrindinė jų paskirtis, – kompensuoti mainų metu patirtas studijų išlaidas studentams. Jei tokia stipendija padidina pajamas, valstybės remtas žmogus ar šeima, netenka gautos piniginės socialinės paramos“,- pastebi LSS prezidentas D. Dikšaitis.

Pasak D. Dikšaičio, studentams skiriamos skatinamosios stipendijos taip pat neturėtų būti įskaitomos į šeimos (asmens) pajamas: „Skatinamoji stipendija išskirtinai susieta su studentų gabumais, mokymosi pažanga, kurią dėl strateginės aukštojo išsilavinimo svarbos įsipareigojo skatinti pati valstybė. Todėl, socialinė piniginė parama ir už studijų rezultatus teikiamos skatinamosios stipendijos turėtų būti derinamos, bet ne priešinamos, vieną kurią šalinant.“

Dėl studentams nepriimtinos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvados LSS kreipėsi į Premjerą Andrių Kubilių, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto primininką Rimantą Joną Dagį bei kitų atsakingų institucijų vadovus. Studentų atstovai taip pat išreiškė kritiką dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengto Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Primename, jog Studentų atstovai jau teikė savo pastebėjimus dėl nuo šių metų rugsėjo pirmosios įsigaliojusio naujo socialinių stipendijų mokėjimą studentams nustatančio Vyriausybės nutarimo. Jame įtvirtinta, kad socialinę stipendiją be išlygų gali gauti tik tie valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai, kurie turi teisę gauti socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

LSS pastebėjo, kad dėl stipendijų (išskyrus socialines) įskaitymo į šeimos (asmens) pajamas netekus teisės į socialinę pašalpą, tokiu būdu kartu būtu prarandama ir teisė į socialinę stipendiją.

Šiuo metu socialinės stipendijos gavimas studentui neužkerta kelio gauti ir kitos rūšies stipendijas, pvz.: už studijų rezultatus skiriamos skatinamosios stipendijos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: