(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba šį ketvirtadienį svarstys klausimą dėl Kauno 2-osios klinikinės ligoninės prijungimo prie Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės. Šis gydymo įstaigų reorganizavimo būdas leis išsaugoti seniausią Kauno miesto ligoninę ir apsaugos abiejų ligoninių darbuotojus nuo atleidimų iš darbo.

Pacientai ir toliau bus priimami ir gydomi tose pačiose ligoninėse, kaip ir iki šiol. Gydytojai taip pat dirbs tose pačiose darbo vietose.

Vyriausybė, vykdydama savo 2008 m. gruodžio 9 d. patvirtintą veiklos programą, numatė parengti sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą. Programa buvo patvirtinta 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu. Įgyvendinus programą numatyta, kad vietoj Kauno 2-osios klinikinės ligoninės ir Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės turėtų atsirasti tik viena respublikinio lygmens Kauno miesto savivaldybei pavaldi ligoninė.

2009 metais Sveikatos apsaugos ministerija buvo sudariusi darbo grupę, kuri sprendė klausimą dėl Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės prijungimo prie Kauno medicinos universiteto klinikų. Savivaldybės administracijos atstovai taip pat dalyvavo šios darbo grupės posėdžiuose bei pasisakė prieš tokį sujungimą.

„Mūsų tikslas buvo išsaugoti dar 1908 metais įkurtą Raudonojo kryžiaus klinikinę ligoninę, kuri kauniečiams jau daug metų teikia specializuotas kvalifikuotas paslaugas. Savivaldybės atstovai iš karto teigė, jog toks sprendimas būtų neracionalus nei dėl paslaugos prieinamumo miesto gyventojams, nei dėl personalo integracijos“, – sakė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Zenonas Abramavičius.

Savivaldybės administracija, siekdama rasti optimalų sprendimą dėl ligoninių sujungimo, sudarė darbo grupę, kuri turėjo suformuoti savivaldybei įstaigų valdymo tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės optimizavimo aspektus. Darbo grupės išvados 2009 m. gruodžio 16 dieną buvo pristatytos Kolegijos nariams.

Darbo grupė pasiūlė miesto tarybai pritarti, kad Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė ir Kauno 2-oji klinikinė ligoninė būtų reorganizuojamos prie Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės prijungiant Kauno 2-ąją klinikinę ligoninę.

Išvadose buvo teigiama, jog darbo grupė atsižvelgė į minėtą Vyriausybės nutarimą, kuriame aiškiai sakoma, kad minėtos dvi ligoninės turi būti sujungtos, taip pat išklausė kiekvienos ligoninės vadovų pozicijas apie tolesnę gydymo įstaigų veiklą. Darbo grupės sprendimas paremtas siekiu pagerinti miestiečiams teikiamų paslaugų kokybę ir optimizuoti pačių įstaigų veiklą. Šiuo atveju nei pacientai, nei jungiamų įstaigų personalas nenukentėtų.

Miesto vadovų nuomone, vienos ligoninės prijungimas prie kitos yra geresnis sprendimo būdas, nei dviejų ligoninių sujungimas.

„Kauno 2-ąją klinikinę ligoninę prijungdami prie Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės, siekiame išsaugoti abi įstaigas, o ne kažkurią panaikinti. Miesto gyventojai ir toliau gaus kokybiškas paslaugas. Taip pat norėtume nuraminti ligoninėse dirbančius medikus. Žinoma, permainų bus, tačiau jos neturės įtakos tiesioginiam gydytojų darbui. Masinio darbuotojų atleidimo tikrai nebus. Ligoninės dirbs, kaip ir dirbo iki šiol“, – kalbėjo Administracijos direktoriaus pavaduotojas Z. Abramavičius.

Z. Abramavičius prašo gydytojų Tarybos posėdžio metu nepiketuoti, nes sprendimas nebus priimtas spontaniškai. Jo manymu, gydytojai turėtų ramiai priimti artėjančius pasikeitimus.

Kauno miesto mero patarėja, tarybos narė Edita Gudišauskienė taip pat akcentavo, kad gydytojai neturėtų jaudintis dėl savo darbo. „Remiantis įstatymu, prijungiamosios įstaigos darbuotojai nėra atleidžiami iš darbo. Jie būna informuojami apie pasikeisiančias darbo sąlygas po įstaigos reorganizacijos. Tie darbuotojai, kurie nenorės dirbti įstaigoje po reorganizavimo, turės teisę išeiti iš darbo gaunant pagal įstatymus priklausiančią kompensaciją“, – teigė E. Gudišauskienė.

Kauno 2-osios klinikinės ligoninės direktorius Tautvydas Jankauskas, prieštaraudamas siūlomam sprendimui, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją. Gautame atsakyme teigiama, kad gydymo įstaigų steigėja Kauno miesto savivaldybė pati, vadovaudamasi protingumo kriterijais, priims tinkamą sprendimą dėl sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: