(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegija nusprendė siūlyti miesto tarybai svarstyti klausimą dėl lietuvių poeto, literatūros kritiko Bernardo Brazdžionio premijos įsteigimo.

Pagal dabartinį siūlymą, premija būtų teikiama kasmet rašytojams, literatūrologams už per paskutinius dvejus parašytus aukšto lygio kūrinius. Pinigai būtų skiriami iš Kultūros programos – šiai premijai numatyta 7000 litų.

„Šia premija ne tik deramai pagerbtume Lietuvai daug nusipelniusį poetą, bet ir prisidėtume prie „Tautos šauklio” atminimo išsaugojimo”, – sakė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

„Konsultavomės su Lietuvos rašytojų sąjunga (LRS), taip pat su jos Kauno skyriumi – rašytojai pritaria šiai iniciatyvai”, – sakė Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas.

B. Brazdžionis gimė Biržų apsk. Pumpėnų valsčiuje., Stebeikėlių kaime. Nuo 1908 m. su tėvais gyveno JAV. 1914 m. grįžo į Lietuvą. Pradžios mokyklą lankė Pasvalyje, Žadeikiuose. 1921-1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. 1929-1934 m. Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.
Universitete dalyvavo studentų akademiniuose būreliuose: ateitininkų „Šatrijos” draugijoje, Humanitarų draugijos literatūros sekcijoje, nuo 1931 m. jai vadovavo. 1931 m. išleido eilėraščių rinkinį „Amžinas žydas”, suteikiamas poeto vardas. Dalyvavo Kauno ir kitų miestų literatūros vakaruose. Nuo 1937 m. dirbo „Sakalo” knygų leidykloje, nuo 1940 m. – Maironio literatūros muziejaus direktorius.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Ravenbsurge dalyvavo išeivijos lietuvių kultūriniame gyvenime. 1947 m. suredagavo lietuvių rašytojų metraštį „Tremties metai”. 1949 m. atvyko į JAV. Gyvendamas Bostone, dirbo „Lietuvių enciklopedijos” Visuotinės literatūros skyriaus redaktorium, 1949-1950 m. redagavo vaikų laikraštį „Eglutė”.
Nuo 1955 m. gyveno Los Andželo mieste. 1955-1972 m. žurnalo “Lietuvių dienos” vyriausias redaktorius. Mirė 2002 m. liepos 11 d., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

1989 m. apdovanotas Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo medaliu “PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”, 1998 m. – Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių Komandieriaus ordinu. 1998 m. B. Brazdžionis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinu, 1996 m. – Šaulių žvaigžde. 1994 m. B. Brazdžioniui sutektas VDU garbės daktaro vardas, 1995 m. – Kauno miesto Garbės piliečio vardas.

Miesto taryba šį projektą svarstys sausio 20 dieną.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: