(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Š. m. birželio 29 ir 30 dienomis Vilniuje rengiama Rytų–Vakarų transporto koridoriaus (East–West Transport Corridor – EWTC) asociacijos steigiamoji konferencija.

Rytų–Vakarų transporto koridorius (East-West Transport Corridor) jungia pietinės Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lietuvos transporto centrus su Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir Azijos transporto sistemomis. Siekiama suformuoti globalią konkurencingą transporto ir logistikos grandinę per Lietuvą.

Formuojama asociacija numato aktyvinti transporto, logistikos kompanijų, intermodalinių terminalų operatorių, krovinių siuntėjų ir gavėjų, valdžios struktūrų, mokslo ir tyrimo institucijų bendradarbiavimą, skatinti politinį ir ekonominį dialogą tiek tarp valstybių, priklausančių koridoriui, tiek tarp EWTC partnerių ir kitų pasaulio regionų.

Bus siekiama stiprinti EWTC konkurencingumą, patikimumą, siekti svarbiausių bendrų projekto dalyvių veiklos ir paslaugų standartų atitikimo, procedūrų supaprastinimo, plėtoti skirtingų transporto rūšių infrastruktūrą ir technologijas bei jų tarpusavio sąveiką (intermodalumą), atstovauti asocijuotiems EWTC partneriams tarptautinėse transporto organizacijose.

Pagrindiniai EWTC tikslai – stiprinti įvairių transporto mazgų bendradarbiavimą ir siekti, kad šio koridoriaus pagrindu būtų suformuota konkurencinga tarptautinė transporto ir logistikos grandinė. Siekdama, kad transporto koridorius “Rytai–Vakarai” plėtotų mažiau aplinką teršiantį transportą ir išsiskirtų kaip “žaliasis transporto koridorius”, Vyriausybė 2009 m. spalio 28 d. pripažino šį koridorių valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Asociacijos veiklą aktyviai remia Kinijos transporto ir logistikos asociacijos, siekiančios proveržio sausumos transporto koridoriaus tarp Azijos ir Europos plėtroje.

Rytų–Vakarų transporto koridoriaus asociacijos steigimo konferencijoje bus pasirašytas Asociacijos steigimo susitarimas. Susisiekimo ministerija visapusiškai remia šios asociacijos veiklą ir tikisi, kad ji prisidės prie konkurencingos logistikos grandinės formavimo ir Lietuvos transporto sistemos geresnio panaudojimo tarptautiniuose pervežimuose.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: