(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Studentams, pasinaudojusiems valstybės remiama paskola studijų kainai sumokėti, valstybė padengia palūkanų dalį, viršijančią penkis procentus. Tačiau tokia lengvata taikoma tik studijų metu. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) siūlo efektyviau plėsti šių paskolų lengvatas, pasitelkiant Europos sąjungos struktūrine parama.

„Jaunimui, baigusiam studijas Lietuvoje, esamomis ekonomikos sąlygomis vis sunkiau pavyksta įsitvirtinti šalies darbo rinkoje. Tai liudija vis didėjantis jaunimo nedarbas Lietuvoje. Darbo biržos duomenimis, darbo neturi daugiau kaip 60 tūkst. jaunų žmonių, tarp jų – kas ketvirtas absolventas.

Atsižvelgiant į tai, būtų racionalu taikyti šias palūkanų lengvatas ne tik studijų metu, bet ir nustatytu terminu iki faktinio paskolos grąžinimo pabaigus mokslus. Šiuo metu tai ypač aktualu magistrantūros studentams“, – teigia LSS prezidentas Dainius Dikšaitis.

Studentų sąjungos prezidentas taip pat akcentuoja, kad pajamų riba, kuriai esant valstybės remiamą paskolą yra privalu grąžinti, akivaizdžiai per maža: jei buvęs studentas uždirba 525 litų, jam pagal dabar galiojančią tvarką, baigus studijas, jau tektų grąžinti numatytą paskolos dalį, pačiam mokėti visas palūkanas. Minėtą pajamų ribą LSS siūlo didinti iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (per 1000 litų).

Išplėtus paskolų lengvatas, LSS tikisi, jog būtų daugiau studentų, gebančių laiku mokėti tiek grąžintiną paskolos dalį, tiek palūkanų įmokas. Remiantis Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo informacija, 2009-ųjų metų pabaigoje dauguma pirmųjų paskolų, studijų kainai sumokėti, palūkanų liko neapmokėtų arba apmokėtos gerokai pavėluotai.

Valstybės remiamas paskolas lengvatinėmis sąlygomis teikia penki bankai: „DNB Nord”, „Swedbank”, „Snoras”, „Nordea” ir „Šiaulių bankas”.

Primename, šiais mokslo metais asmenys ėmę paskolas, studijų kainai sumokėti, moka 5 procentų palūkanų mokestį. Palūkanų dalis, viršijanti 5 proc., studijų metu kompensuojama Vyriausybės. Kompensacija galioja tiek paskoloms išduotoms litais, tiek eurais. Palūkanos kis priklausomai nuo Vilibor arba Euribor dydžio.

Vilibor (angl. k. Vilnius Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. Euribor (angl. k. Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų eurais kitiems bankams.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: