(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Socialinės doktorantų padėties gerinimas turėtų įgauti didesnės svarbos doktorantūros studijose. Tik suteikiant maksimalias galimybes kurti, galima pasiekti aukščiausių mokslo rezultatų – teigiama Studentų atstovų pozicijoje. Šiuo metu doktorantai neturi nei darbuotojams, nei studentams įprastai suteikiamų socialinių garantijų. Paprastai doktorantų atliekamas mokslinis, pedagoginis darbas nėra apmokamas, bet priskiriamas studijoms.

Studentų atstovai pozicijoje ragina atkreipti dėmesį ir į tai, jog susidarius tokiai situacijai dažnai doktorantai priversti papildomai dirbti su doktorantūros kryptimi nieko bendra neturinčiose srityse. Papildomas darbas kitoje veikloje ne tik dažnai apsunkina studijas, bet ir dėl didelio krūvio kelia psichologinių, kitokių nepatogumų.

Remiantis Studentų atstovais, pasigendama didesnio bendradarbiavimo tarp aukštųjų mokyklų ir verslo pasaulio bei darbo rinkos. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, jog doktorantūros studijos turėtų būti tikslingiau orientuotos į mokslo produkcijos kūrimą, taip efektyviau išnaudojant Lietuvos mokslinį potencialą.

Mokslo pažanga neturėtų būti tik aukštųjų mokyklų interesas. Remiantis studentų atstovų nuomone, verslininkams, darbdaviams derėtų suteikti daugiau galimybių, paskatų įsitraukti į doktorantūros formavimo ir vykdymo procesą, prisidėti kuriant mokslą, garantuojantį valstybės raidą.

Studentų atstovų paruoštoje pozicijoje akcentuojamas trūkumas konkrečių veiksmų ir sąlygų doktorantūros studijų kokybei užtikrinti.

„Norint siekti kokybiško doktorantūros mokslo, būtina užtikrinti mokymų išteklių atnaujinimą bei plėtrą. Kartu reikalinga kruopščiau fiksuoti viešųjų finansų valdytojų veiksmus. Taip būtų išvengiama netikslingo lėšų panaudojimo. Esant reikalui, galima teikti atitinkamą konsultacinę-rekomendacinę pagalbą“,– pateiktą studentų atstovų poziciją komentavo LSS vadovas Dainius Dikšaitis.

„Lankstaus ir į doktorantą orientuoto studijų proceso organizavimas, sklandaus jo veikimo užtikrinimas – vienas svarbiausių doktorantūros studijų kokybės veiksnių“,– tęsė LSS prezidentas. Dėl to, anot D. Dikšaičio, svarbu tinkamai subalansuoti studijų apimtį ir jų intensyvumą. Atitinkamai turėtų būti sudaromos platesnės pasirinkimo galimybės patiems doktorantams formuoti, bei esant poreikiui, pagrįstai koreguoti studijų turinį.

Studijos globaliame pasaulyje tampa neišvengiamybe visiems, kurie siekia būti konkurencingi, moko ir mokosi sparčiau tobulėti – akcentuojama Studentų sąjungos pateiktoje pozicijoje. Dėl to, pasak studentų atstovų, šalies studijas ir mokslą integruojant į tarptautinę erdvę būtina atitinkamai orientuoti ir trečiosios pakopos studijas.

Šiuo kontekstu LSS pozicijoje išskirtas poreikis daugiau bendradarbiauti su kitų šalių universitetais, užtikrinti tarptautinių stažuočių, praktikų, mainų galimybes. Pasak studentų atstovų, tik tinkamai sureguliavus studijų sistemą, ji bus patraukli ne tik vietiniams, bet ir užsienio universitetų absolventams.

Studentų sąjunga siekia remtis ir tarptautine patirtimi. Kaip tik šiomis dienomis LSS atstovai dalyvauja Krokuvoje vykstančiame Europos studentų sąjungos Tarybos susitikime.

Šio susitikimo metu LSS viceprezidentė tarptautiniams ryšiams Karina Ufert bei LSS akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorius Dovydas Kinderys drauge su kitais Europos studentų atstovais lygina skirtingų Europos valstybių doktorantūros studijų sistemas, diskutuoja apie šių studijų problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Detalesni studentų atstovų susitikimo rezultatai bus pateikti gruodžio 1d.

LSS informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: