(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kaip praneša Valstybinis studijų fondas, studentų registracija paskoloms prasidės rugpjūčio 25 d. Visi norintys gauti valstybės ir valstybės remiamas paskolas turės iki rugsėjo 30 d. užpildyti prašymus Valstybinio studijų fondo tinklalapyje – www.vsf.lt .
Studentai galės gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti, paskolą gyvenimo išlaidoms, paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Į Valstybės remiamas paskolas pretenduoti gali aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Šios paskolos teikiamos kredito įstaigų (bankų) lėšomis ir yra garantuojamos valstybės. Bendra gautų valstybės remiamų paskolų suma per visus studijų metus negalės būti didesnė nei 50050 Lt.

“Paskola studijų kainai mokėti per vienerius metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies”, – sako Eugenija Lipinskienė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja. Pasak jos, paskolos studijų kainai sumokėti kiekvieną semestrą bus pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo kredito įstaigai, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų pavasario semestro pabaigos.

Paskolos gyvenimo išlaidoms suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžių, bendra šios paskolos suma negali viršyti 6500 Lt. Paskolos gyvenimo išlaidoms bus pervedamos į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

Specialistės teigimu, paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedamos visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Bendra paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt).

Studentai, įstoję iki 2009 m., gali teikti prašymus valstybės paskolai studijų įmokai sumokėti. Pastarąją – valstybės paskolą studijų įmokai mokėti (520 litų) – gauti turi teisę Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka nustatyto dydžio studijų įmoką. Valstybės paskola teikiama valstybės lėšomis, ji gali būti skirta studentui kas semestrą.

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės ir valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – spalio 14 d.

Apie Valstybinį studijų fondą

Valstybinis studijų fondas yra valstybės biudžetinė įstaiga, administruojanti finansinę paramą studentams. Savo veiklą Fondas pradėjo 1993 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei įsteigus Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą. Fondas per penkiolika metų tapo pagrindine valstybės lėšas mokslui administruojančia institucija, o nuo 1998 m. pradėjo teikti paskolas studentams. Patvirtinus naujus nuostatus, keitėsi Fondo funkcijos. Valstybinis studijų fondas nuo 2010 m. sausio 1 d. nebevykdo funkcijų, susijusių su paramos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams teikimu, tačiau įgijo naujų funkcijų, susijusių su finansine parama studentams.

Papildomą informaciją Jums suteiks Valstybinio studijų fondo darbuotojai: Eglė Drungilaitė, (8 5) 2553 375, ir Kazimieras Arlauskas, (8 5) 2647 260

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: