(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino 2011 m. brandos egzaminų, kalbų ir kompiuterinio raštingumo įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius.

Brandos egzaminų sesija kitais metais prasidės anksčiau – gegužės 7 d., šeštadienį, vokiečių kalbos egzaminu. Šio mėnesio šeštadieniais bus rengiami ir kiti užsienio kalbų – anglų, prancūzų ir rusų egzaminai. Paskutinis valstybinis chemijos egzaminas bus laikomas birželio 16 d., o pakartotinė sesija baigsis liepos 6 d. mokykliniu valstybinės lietuvių kalbos egzaminu. Visiems abiturientams privalomas lietuvių kalbos egzaminas bus surengtas kaip įprastai – birželio 1 d.

Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys pabrėžia, kad, atsižvelgus į išsakytas pastabas, buvo nutarta beveik trim savaitėm paankstinti brandos egzaminų sesiją, o egzaminus išdėstyti taip, kad netrukdytų dar tebevykstančiam ugdymo procesui ir būtų ilgesni laiko tarpai tarp gausiausiai pasirenkamų egzaminų.

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) savo tinklalapyje svarstymui buvo paskelbęs tris tvarkaraščių variantus. „Dabartinis variantas buvo pasirinktas įvertinus mokyklų siūlymus, visus projektus aptarus su Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), pedagogų profesinėmis organizacijomis, Moksleivių parlamentu ir sąjunga bei kitais socialiniais partneriais ir atsižvelgus į kandidatų darbų srautus, vertinimo organizavimo galimybes, – sako NEC direktorius Saulius Zybartas. – Kaip ir kasmet yra numatytos dvi brandos sesijos: pagrindinė ir pakartotinė. Pastaroji planuojama tiems abiturientams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos egzaminuose, taip pat eksternams, namuose mokytiems ar įkalinimo įstaigoje registruotiems asmenims. 2011 m. perlaikyti bus galima tik neišlaikytą lietuvių kalbos egzaminą“.

S.Zybartas atkreipia dėmesį į numatomą pakeitimą. Abiturientas ar buvęs mokinys gali laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) brandos egzaminą, neturėdamas metinio to dalyko įvertinimo. Tačiau jis privalo išlaikyti to dalyko įskaitą, jeigu nėra nuo jos atleistas.

Kalbų ir kompiuterinio raštingumo įskaitos vyks nuo kovo 31 d. iki balandžio 26 d. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus surengtas vasario 10 – gegužės 23 dienomis.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: