(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Geriausiai šiais metais tvarkomoms šalies vaikų švietimo įstaigų teritorijoms išrinkti Švietimo ir mokslo, Aplinkos ministerijos kartu su Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos kraštovaizdžio sąjunga ir Lietuvos savivaldybių asociacija paskelbė šių teritorijų apžiūrą-konkursą.

Konkurse kviečiamos dalyvauti ikimokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos (lopšeliai, lopšeliai-darželiai, darželiai) ir bendrojo lavinimo mokyklos. Šių švietimo įstaigų vadovai apie savo apsisprendimą, ar dalyvaus, turėtų pranešti savivaldybėms iki birželio 4 dienos.

Konkursas vyks dviem etapais. Pirmasis – savivaldybėse. Iki liepos 15-osios savivaldybių vertinimo komisijos išrinks gražiausią, geriausiai tvarkomą ikimokyklinio ugdymo programą vykdančios įstaigos ir bendrojo lavinimo mokyklos teritoriją savivaldybėje. Antrasis etapas vyks rugpjūčio–spalio mėnesiais. Iki spalio 15 dienos aplinkos ir švietimo ir mokslo ministrų sudaryta vertinimo komisija, kuriai vadovaus aplinkos viceministras Arūnas Remigijus Zabulėnas, aplankys pirmojo etapo nugalėtojus ir išrinks dešimt geriausiai šalyje besitvarkančių ikimokyklinio ugdymo programą vykdančių įstaigų ir dešimt bendrojo lavinimo mokyklų.

Komisija vertins, ar racionaliai panaudojama vaikų švietimo įstaigos teritorija, kokia želdinių, poilsio zonų, statinių, sporto aikštynų, takų ir kitų inžinerinių įrenginių bendra būklė ir kaip jie prižiūrimi. Taip pat vertins, ar individualūs, estetiški, saviti įstaigų aplinkos bruožai (želdinių komponavimas, asortimentas, dekoratyvumas, mažųjų architektūros formų naudojimas ir kitos meninės raiškos priemonės), kaip saugomi vertingi kraštovaizdžio elementai (šlaitų, vandens telkinių pakrančių tinkamas sutvarkymas, senų medžių, riedulių apsauga) ir kaip jie panaudojami ugdymo procese. Bus vertinama, kaip vaikai ir jaunimas skatinami tvarkyti teritoriją, kaip skleidžiamos aplinkosauginės idėjos, kaip tvarkomos atliekos. Papildomų balų bus skiriama, jeigu teritorija tvarkoma pagal jos tvarkymo planą, jeigu puoselėjamos etnografinės tradicijos ir kt.

Apžiūros-konkurso nuostatus galima rasti:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372463&p_query=&p_tr2=
Išsamesnės informacijos apie konkursą galima teirautis Aplinkos apsaugos ministerijoje tel. , Švietimo ir mokslo ministerijoje tel. (8 5) 2191186.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: