(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Gegužės 8 d., šeštadienį, 10 val. VDU Rektorato pastate (K. Donelaičio g. 58, 2 aukšto fojė) vyks bendras Lietuvos išeivių studentų klubo (LISK) prie Pasaulio lietuvių akademijos susitikimas. Šio renginio ir kuriamo klubo tikslas – suteikti įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems lietuvių kilmės jaunuoliams galimybę be suvaržymų įgyvendinti kylančias iniciatyvas.

„Džiaugiamės, kad išeivijos jaunimas susidomėjo mūsų noru plėsti Pasaulio lietuvių akademijos kuruojamas veiklas ir patys turi jau labai konkrečių minčių apie būsimą Lietuvių išeivių studentų klubo veiklą ir net plėtrą. Pasaulio lietuvių akademija siekiame burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą, todėl labai malonu, kad iš įvairių šalių atvykę lietuvių kilmės studentai jaučia bendros veiklos poreikį ir noriai buriasi į jaunatvišką organizaciją“, – kalbėjo prof. Auksė Balčytienė.

Pasak susitikimo iniciatorės, Pasaulio lietuvių akademijos projekto koordinatorės Vidos Bagdonavičienės, šis renginys – tai galimybė skirtingose aukštosiose mokyklose studijuojantiems jaunuoliams susipažinti, užmegzti ryšius. „Svarbiausia, kad pradedama diskusija apie Lietuvoje studijuojančius išeivius suburiančio klubo reikalingumą, aktualumą, galimas klubo veiklas“, – sakė ji.

Pasaulio lietuvių akademija vienija įvairias veiklas: visus metus organizuojamus kursus, mainų programas, stažuotes, nuotolinio mokymosi galimybes. Kartu tai – ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms. Lietuvių išeivių studentų klubas – pirmas pačių studentų inicijuotas susibūrimas, globojamas Pasaulio lietuvių akademijos.

„Dažnai tenka bendrauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir matau, kiek žmonės turi idėjų ir sumanymų, kuriuos nori įgyvendinti Lietuvoje. Vytauto Didžiojo universitetas nuo pat atkūrimo aktyviai palaiko ryšius su lietuvių diaspora, o Pasaulio lietuvių akademija – išskirtinis projektas, nes universitetas tapo aktyviu gražių užsienio lietuvių sumanymų įgyvendinimo kuratoriumi. Universitetas ne tik atveria erdvę įvairioms veikloms, bet ir pats inicijuoja naujus projektus“, – apie Pasaulio lietuvių akademijos projektą sakė V. Bagdonavičienė.

Įvairios veiklos, palaikant ryšius su lietuvių diaspora, Vytauto Didžiojo universitete vykdomos jau ne vienerius metus: 11 metų iš eilės čia organizuojami lietuvių kalbos vasaros kursai, 10 metų veikia VDU Išeivijos studijų centras, kuriame kaupiamas ir tiriamas lietuvių išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinis, politinis bei mokslinis palikimas. Taip pat universitetas neseniai pradėta vykdyti Migracijos politikos ir lietuvių diasporos studijų magistrantūros programa, studentams suteikianti išsamių žinių apie migracijos procesus, lietuvių diasporos kultūrinį ir intelektualinį paveldą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: