(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba ketvirtadienio posėdyje svarstys, ar pritarti savivaldybės administracijos siūlymui įpareigoti visas gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo įmones lėšas liftams atnaujinti laikinai kaupti ir apskaityti savo sąskaitose.

Tarybai pritarus, naujoji gyvenamųjų namų liftų atnaujinimo (modernizavimo) lėšų administravimo tvarka įsigaliotų jau gegužę. Taip būtų tęsiamas daugiabučių namų liftų atnaujinimo procesas, kuris nuo 2006 rugsėjo mėnesio sustojo dėl nesutvarkytos liftų atnaujinimo lėšų administravimo teisinės bazės. Šio proceso sparta priklausys nuo administratorių sudaromų sutarčių su liftus atnaujinančiomis įmonėmis sąlygų.

Dabar galiojanti liftų atnaujinimo finansavimo tvarka buvo nustatyta Tarybos sprendimu daugiau kaip prieš dešimtmetį ir šiuo metu nebeatitinka nei Civiliniu kodekso, nei Vyriausybės nutarimais nustatytos namų priežiūros organizavimo tvarkos.

Liftai, kaip namo bendrosios nuosavybės objektai, priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams. Dėl šios priežasties susidėvėję liftai turi būti laiku atnaujinami. Kadangi vieno lifto pakeitimo kaina siekia iki 100 tūkst. litų, susidėvėjusius liftus Tarybos sprendimu buvo pradėta atnaujinti iš bendrų Savivaldybės sąskaitoje kaupiamų tikslinių lėšų, dalinai pasinaudojant kitų namų gyventojų lėšomis. Bendrame šių lėšų kaupime taip pat savarankiškai dalyvavo ir dalis daugiabučių namų savininkų bendrijų.

Tačiau toks privačių lėšų naudojimas, neįvertinant finansinės rizikos, taip pat neturint šių lėšų savininkų sutikimo tokiam naudojimui, nebeatitiko įstatymų. Dar 2007-ųjų metų audito išvadoje buvo nurodyta, kad tolesniam liftų atnaujinimui šiuo klausimu būtina parengti naują sprendimo projektą.

Kovo 18 dieną vyksiančiame posėdyje bus siūloma keisti gyventojų lėšų liftams atnaujinti tvarkymo procedūrą taip, kad ji atitiktų daugiabučių namų ir juose įrengtų liftų priežiūrą reglamentuojantiems teisės aktams. Pagal šią tvarką tikslinių lėšų liftams atnaujinti kaupimas ir naudojimas būtų organizuojamas atskirai kiekvienam namui, o lėšos, kuriomis dalinai buvo finansuojamas kitų namų liftų modernizavimas, būtų gražinamos kreditoriams.

Šiuo sprendimu minėtų lėšų planavimas ir kaupimas atskiroje administratoriaus banke atidarytoje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, taip pat atsakomybė už jų tikslingą naudojimą, perduodami daugiabučių namų priežiūros administratoriams, daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir patiems namo gyventojams.

Administratoriai kartu su patalpų savininkais galės priimti sprendimus dėl įmokų dydžio nustatymo, lėšų kooperavimo ar skolinimosi, tuo būdu sudarant galimybę gyventojams išreikšti valią dėl šių lėšų tvarkymo ir liftų atnaujinimo spartos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: