(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Mokyklų tinklo pertvarka vyksta nuo 2005 m. Jos tikslas – pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę, padidinti prieinamumą ir socialinį teisingumą, padaryti švietimo sistemą efektyvesnę ir darnesnę. Kauno miesto švietimo sistemoje įvyko nemažai pokyčių. „Aukuro“ vidurinė mokykla prijungta prie Pilėnų vidurinės mokyklos, „Šaltinio“ pagrindinė mokykla prijungta prie Kovo 11-osios vidurinės mokyklos, A.Timinskio ir A.Puškino vidurinės mokyklos sujungtos į vieną A.Puškino vidurinę mokyklą. Darželiai mokyklos – „Giliukas“, „Saulutė“, „Tukas“, „Žara“ ir kt. tapo ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Vaišydavos, J.Žemaičio -Vytauto, Vydūno tapo pagrindinėmis. Penkios vidurinės mokyklos pertvarkytos į viešąsias katalikiškas vidurines mokyklas (šv. Mato, „Ąžuolo“, „Vyturio“, J.Urbšio ir Julijanavos), tačiau, norint, kad jos turėtų 11 ir 12 klases, būtina akredituoti vidurinio ugdymo programą. Akreditaciją mokykloje vykdo akreditavimo ekspertai, vienas iš jų yra Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotas specialistas, apskričių viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyrių specialistai ir kt. institucijų atstovai. Ekspertai akreditaciją vykdo pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus kriterijus, kurie apima mokymosi sėkmingumą ir pasiekimus, ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybes ir kt. Aktualu tai, kad vienas iš kriterijų nurodo, jog mokykloje turi būti sukomplektuotos ne mažiau kaip trys vienuoliktos klasės, kuriose mokosi ne mažiau kaip 75 mokiniai. Todėl anksti dar manyti, kad jos bus gimnazijos nuo 1 iki 12 klasės.

Didėja Kauno mieste ir keturmečių gimnazijų tinklas. Jį papildė J.Basanavičiaus vidurinė mokykla, kuri 2009 m. rudenį sėkmingai įgyvendino akreditaciją. Numatyta A.Smetonos, A.Puškino ir Veršvų vidurinių mokyklų akreditacija. Jeigu jos bus akredituotos, taps gimnazijomis. Siekiant užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir mokymosi tęstinumą, mokyklų tinklo pertvarka turi būti įvykdyta iki 2012 m. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo yra nemažai mokyklų, kurios turi nepakankamą mokinių skaičių vienuoliktose klasėse. Todėl Eigulių ir Vaižganto vidurinėse mokyklose nebuvo komplektuotos vienuoliktos klasės 2009/2010 m. m. Tačiau yra ir daugiau mokyklų su nepakankamu vaikų skaičiumi vienuoliktose klasėse. Numatoma ir šiose mokyklose nekomplektuoti vienuoliktų klasių nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.
Sprendimai dėl mokyklų tinklo pertvarkos visada svarstomi darbo grupėje Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrajam planui įgyvendinti. Savivaldybės švietimo, sporto ir ekologijos komitetas bei švietimo ir ugdymo skyrius iniciavo viešas diskusijas dėl mokyklų tinklo pertvarkos seniūnijose, mokyklų bendruomenėse. Kauno mokyklų tinklo pertvarkos klausimai apsvarstyti LR Seime, dalyvaujant Seimo Švietimo komitetui, švietimo ir mokslo ministrui bei įvairių savivaldybių atstovams. Buvo nutarta, kad būtina toliau tęsti bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką, siekiant pirmiausiai užtikrinti ugdymo proceso kokybę.

Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistai dar kartą susitiks su visų vidurinių mokyklų bendruomenėmis ir aptars mokyklų tinklo pertvarkos klausimus bei perspektyvą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti diskusijose. Susirinkimo datos bus derinamos su mokyklų vadovais. Informaciją rasite mokyklose bei Savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus interneto svetainėje www. kaunas.lt.

Antanas Bagdonas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: