(c) TJA archyvo nuotr.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija – tai nevyriausybinė, nesiekianti pelno organizacija, dirbanti informavimo, švietimo srityse. Organizacijos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, burti aktyvius žmones veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją, remti atviros, demokratinės, pilietinės visuomenės kūrimąsi.

Tolerantiško jaunimo asociacijos (TJA) misija – skatinti pagarbą visuomenėje kitaip mąstantiems žmonėms bei diskriminuojamų asmenų grupėms vienijant tolerantišką jaunimą ir skleidžiant informaciją apie toleranciją.

TJA Kauno miesto skyrius užsiima aktualios informacijos sklaida, rengia vasaros stovyklas, išvykas, mokymus ir seminarus. Taip pat organizuoja socialinius vakarus: filmų peržiūras, stalo žaidimus, šokių pamokas, kultūrinius vakarus,diskusijas ir pan. Organizacija įgyvendina įvairius projektus ir bendradarbiauja su kitomis organizacijomis.

Šių metų lapkričio mėnesį TJA Kauno skyrius parengė ir pateikė pirmąjį savo projektą Jaunimo reikalų departamento skelbiamam „Jaunimo antidiskriminacijos ir tolerancijos, pagarbos žmogui ugdymo“ konkursui.
Liepos 24-25 dienomis buvo organizuotas dviejų dienų renginys „imPULSAS“, kurį rėmė Jaunimo reikalų departamento prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa „Kitoks, bet savas”. Renginio tikslas buvo suburti NVO atstovus bendrai diskusijai visuomenei jautriomis temomis apie patyčias, socialinę atskirtį, tolerancijos problemas ir t.t. Renginio metu vyko mokomieji seminarai, diskusijos žmogaus teisių tema, pažintiniai užsiėmimai, ekskursija po neatrastas Kauno vietas, aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir pan.

Rugpjūčio 20 – 22 dienomis Kėdainių rajone, kaimo turizmo sodyboje – malūne vyko Etnokultūrinė TJA stovykla „Pasakų malūnas“ . Stovykla buvo skirta pagarbos ugdymui ir tolerancijos skatinimui. Pagrindinis stovyklos tikslas buvo suburti dėl tolerancijos norintį veikti jaunimą ir kartu imtis aktyvios veiklos.

Minėdami Vėlinių dieną kartu su VDU liberaliu jaunimu TJA nariai degė žvakutes už žmones paaukojusius savo gyvybę kovoje už žmogaus teises prie Kalantos paminklo.

TJA Kauno skyrius veikia nuo 2009 balandžio mėnesio. Kauno skyriuje šiuo metu yra virš 60, o visoje organizacijoje – virš 200 narių.
Prisijungti prie organizacijos gali bet kas užpildęs anketą internete www.tja.lt. ar tiesiog užsukęs į TJA Kauno skyrių bei susisiekęs su organizacijos nariais.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijoje laukiami visi, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Tolerantiško Jaunimo Asociacija – tai jaunimo organizacija, užsiimanti tolerancijos bei pakantumo skatinimu.


VIZITINĖ KORTELĖ:

  • Interneto svetainė: www.tja.lt
  • Vadovo vardas, pavardė: Gintarė Zinkutė-Neimaer
  • Kontaktai: kaunas@tja.lt, tja.kaunas@gmail.com
  • Būstinės adresas: Savanorių pr.66-220, Kaunas.
Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: