(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamento atliekamo gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, trečiąjį 2010 m. ketvirtį nedarbo lygis šalyje buvo 17,8 procento, arba 0,5 procentinio punkto mažesnis nei antrąjį 2010 m. ketvirtį.

Trečiąjį 2010 m. ketvirtį, palyginti su antruoju 2010 m. ketvirčiu, vyrų nedarbo lygis sumažėjo 2 procentiniais punktais ir buvo 20,3, moterų – padidėjo 0,9 procentinio punkto ir buvo 15,3 procento. Mieste nedarbo lygis trečiąjį 2010 m. ketvirtį siekė 15,8, kaime – 22,6 procento.

Jaunimo (15-24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis trečiąjį 2010 m. ketvirtį sumažėjo 1,6 procentinio punkto ir buvo 35,5 procento.

Statistikos departamento vertinimais, bedarbių skaičius, didėjęs nuo antrojo 2008 m. pusmečio, trečiąjį 2010 m. ketvirtį sumažėjo ir buvo 292 tūkst., t. y. 5,2 tūkst., arba 1,7 procento, mažiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, trečiąjį 2010 m. ketvirtį kas antras bedarbis (55,6 proc.) turėjo vidurinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą, kas šeštas (16 proc.) – aukštąjį arba aukštesnįjį ir kas devintas (11,5 proc.) – pagrindinį išsilavinimą.

Trečiąjį 2010 m. ketvirtį 42,2 procento visų bedarbių sudarė ilgalaikiai bedarbiai, tai yra asmenys, ieškantys darbo vienus metus ar ilgiau. Ilgalaikių bedarbių skaičius trečiąjį 2010 m. ketvirtį padidėjo iki 123,1 tūkst., tai 2,4 procento (2,9 tūkst.) daugiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, trečiąjį 2010 m. ketvirtį buvo apie 319,9 tūkst. registruotų bedarbių, tai yra 4,6 tūkst., arba 1,4 procento, mažiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, trečiąjį 2010 m. ketvirtį šalies ūkyje dirbo 1 mln. 351 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su antruoju 2010 m. ketvirčiu, padidėjo 23,2 tūkst., arba 1,7 procento. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius daugiausia padidėjo statyboje – 6,5 procento (5,7 tūkst.), pramonėje – 1,9 procento (4,5 tūkst.).

15-64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis trečiąjį 2010 m. ketvirtį sudarė 58,5 procento, per ketvirtį jis padidėjo 1,8 procentinio punkto. Vyrų užimtumo lygis vis dar išlieka žemesnis negu moterų: trečiąjį 2010 m. ketvirtį 15-64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 58, moterų – 59 procentus.

Nedarbo lygis Europos Sąjungoje ir pasaulyje

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) vertinimais, nedarbo lygis Europos Sąjungoje, pašalinus sezono įtaką, 2010 m. rugsėjo mėn. buvo 9,6 procento. Aukščiausias nedarbo lygis tarp Europos Sąjungos šalių buvo Ispanijoje – 20,8 procento, žemiausias – Nyderlanduose – 4,4 procento.

2010 m. rugsėjo mėn. nedarbo lygis Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo 9,6 procento, Japonijoje – 5 procentai.

Statistikos departamentas
Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: