(c) Kauno rajono savivaldybės archyvo nuotr.

Kauno rajone, Vilkijoje, birželio 1 d. 12 val. įvyks trečia vaikų ir jaunimo piešinių ant grindinio šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Jau tampa gražia tradicija pirmą vasaros dieną Vilkijoje piešti ant grindinio. Tądien Lietuvos Alpės vėl taps Kauno rajono, o gal ir visos Lietuvos, vaikų sostine. Tai ne tik džiaugsmo, gėrio ir šviesos šventė, bet ir atjautos diena. Renginį organizuoja Vasaros dailės akademija.

Lietuvos ir pasaulio istorijoje 2011-ji įsimintini dviem reikšmingais įvykiais: nenugalima jėga sukrėtė Fukušimą Japonijoje, ir praėjo šimtmetis, kai netekome Mikalojaus Konstantino Čiurlionio.

Visais laikais jautriausi, pažeidžiamiausi vaikai ir jaunimas. Jie mūsų žmonijos viltis ir ateitis. Todėl svarbiausia šventės dalis – nuo žemės drebėjimo ir Fukušimos atominės elektrinės tragedijos nukentėjusių, kenčiančių ir visokeriopai šią tragediją pergyvenančių vaikų ir jaunimo moralinis palaikymas.
Kauno rajono ir Lietuvos vaikai popieriaus lakštuose parašys piešiniais iliustruotus laiškus, kuriuose sudės gražiausius jausmus ir linkėjimus japonams. Mes, būdami laimingi čia, Lietuvoje, žinome apie nelaimės ištiktus bendraamžius ir bendraminčius Japonijoje, todėl bent laiškas su piešiniu tesustiprina juos ten toli. Šventei pasibaigus, laiškai iš Vilkijos bus išsiųsti į Japoniją.

Genialaus Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio atminimui ir garbei skelbiamas piešinių ant grindinio konkursas. Tai šventės naujovė. 2011 metai Lietuvos kultūroje dedikuoti didžiajam lietuvių menininkui, todėl M. K. Čiurlionio tema tegul gyvuoja visur: koncertų ir parodų salėse, mokyklose ir bažnyčiose, namuose ir net ant gatvės grindinio.

Genialaus dailininko kūrybinė mintis buvo plati, laisva ir nesuvaldoma, kaip ir jo muzikos garsai. Jauni žmonės giliausiai jaučia lietuvių genijaus dvasią, todėl Vilkijos gatvėje ant grindinio bus piešiama skysta kreida, o mintys liesis ir teptukų potėpiai guls laisvai, plačiai, čiurlioniškai…
Šventėje, skirtoje Tarptautinei vaikų gynimo dienai, kviečiame dalyvauti visus: ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikus, moksleivius, studentus.

Registruokitės el. pašto adresu: gyvuoklietuva@gmail.com
Šventės atidarymas 12 val. Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje, Bažnyčios g. 19.

Laiškai japonams bus rašomi ir piešiami ant A3 formato balto arba spalvoto popieriaus lapų. Kūrybinėms mintims išreikšti tinka įvairūs dažai, piešimo priemonės ir dailės technikos. Atkreipiame dėmesį, kad popieriaus lapą ir priemones reikia turėti savo. Piešime ir rašysime tik šventės metu. Prašytume nesivežti jau nupieštų darbų. Mūsų buvimas šventėje ir kūryba kartu svarbiausia.

M. K. Čiurlioniui atminti piešinių ant grindinio konkurse galėsite dalyvauti tik po projektų atrankos. Projektus konkursui siųskite iki gegužės 15 d. (galioja pašto antspaudo žyma) tokiu adresu: Kauno g. 18, LT-54228 Vilkija, Kauno rajonas. Ant voko nurodykite „Piešinių ant grindinio konkursui“. Projekto formatas neribojamas, tačiau jis turi būti atliktas tokia technika ir priemonėmis, kad tai būtų galima įgyvendinti skysta spalvota kreida ant grindinio. Piešdami turite nepamiršti, kad kreida džiūdama šviesėja ir bąla. Antroje projekto pusėje privalote nurodyti darbo pavadinimą, piešėjų skaičių, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, dalyvaujančios įstaigos ar pavienių asmenų buveinės adresą, organizacijos pavadinimą.
Laukiame Jūsų.

Vasaros dailės akademijos inf.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: