Valstybė apmokės paskolų už mokslą palūkanas
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Valstybės remiamas paskolas mokesčiui už mokslą pasiėmusiems studentams nereikės mokėti palūkanų studijų metu – jas už studijuojančiuosius, kol jie baigs mokslus, mokės valstybė.

Tokį sprendimą pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama gerinti studentiškų paskolų sąlygas ir įvertinusi finansines galimybes. Vyriausybė patvirtino palūkanų apmokėjimo mechanizmą.

Palūkanos studijų metu bus mokamos už visus to pageidaujančius studentus dviems valstybės remiamų paskolų rūšims – ne tik pasiskolinusiems studijų kainai, bet ir dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines sutartis.

Šia lengvata galės pasinaudoti visi studijuojantieji – ir tie, kurie skolinsis naujai, ir tie, kurie valstybės paskolas studijoms jau yra pasiėmę anksčiau.

Iki šiol valstybė galėjo apmokėti palūkanas daliai paskolas pasiėmusių studentų, o tam skirtų lėšų kiekis buvo apribotas.

2010 m. palūkanos buvo apmokamos maždaug pusei paskolų sutarčių. 2009 m. palūkanų nereikėjo mokėti socialiai remtiniems, turintiems sveikatos problemų ir našlaičiams – jie sudarė 0,4 proc. visų studentų, gavusių valstybės remiamas paskolas. Valstybė taip pat yra įsipareigojusi apmokėti palūkanas studijų kainai, jei jos viršytų 5 procentus.

Valstybės remiamų paskolų palūkanos studijų metu bus mokamos iš šias paskolas administruojančiam Valstybiniam studijų fondui skirtų lėšų. Iš viso palūkanų apmokėjimui 2011 metais numatyta 0,9 mln. litų.

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, su mažesnėmis nei rinkos kaina palūkanomis, paskolos, už kurias garantuoja valstybė. Iš viso teikiamos trijų rūšių paskolos: studijų kainai – jei studentas moka už studijas, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms užsienyje. Paskolas galima imti litais arba eurais.

Šiemet valstybės remiamas paskolas siūlo 6 bankai, jų tarpusavio konkurencija sudaro studentui galimybę pasirinkti patraukliausią variantą. 2011 m. valstybės garantinis fondas – 100 mln. litų.

Palūkanos perskaičiuojamos kas trys mėnesiai ir kinta priklausomai nuo tarpbankinių palūkanų normos – VILIBOR litais ar EURIBOR eurais. Bankų 2011 m. pasiūlytos maržos – nuo 1,90 iki 2,50 procentų. Šiuo metu palūkanos nesiekia 5 procentų.

2010 m. iš viso pasirašytos 5378 valstybės remiamų paskolų sutartys už 26,5 mln. litų, 2009 m. buvo pasirašytos 4583 sutartys už 22,5 mln. litų.

2010 m. paskolas studijų kainai ėmė 3160 studentai, tai yra apie 3 proc. mokančių už studijas. 2009 m. paskolas buvo pasiėmę 2433 studentai arba apie 2 proc. mokančių už studijas.

Vidutinė paskolos studijų kainai už semestrą suma 2010 m. buvo 5475 litų, už ją reikia mokėti maždaug 20 litų mėnesines palūkanas.

2010 m. paskolas gyvenimo išlaidoms gavo 2195 studentai, o dalinėms studijoms užsienyje – 23 studentai. 2009 m. gyvenimo išlaidoms skolinosi 2120 studentų, dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis – 30 studentų.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: