Valstybės finansavimą gaus visi rezidentūros studentai
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Valstybės finansavimas studijoms skiriamas 385 pirmų metų rezidentams. Vyriausybė patikslino valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų skaičių, siekdama užtikrinti finansavimą visiems rezidentams, įstojusiems į Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos siūlomas studijų vietas.

Vyriausybei pakoregavus valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų skaičius, medicinai skiriama 344, odontologijai – 26, veterinarinei medicinai – 15 studijų vietų. Skaičiai patikslinti pagal rezidentūrą vykdančių universitetų pateiktą į rezidentūros studijas priimtų studentų faktinį skaičių.

Į valstybės finansuojamas studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) priimta 214 medicinos, odontologijos ir veterinarijos rezidentų, o Vilniaus universiteto (VU) rezidentūroje studijuos 171 būsimųjų medikų ir odontologų.

Liepos mėnesį spręsdama dėl rezidentūros studijų finansavimo, trūkstant lėšų, Vyriausybė patvirtino finansavimą 70 proc. priimtųjų į rezidentūros studijas ir pavedė Švietimo ir mokslo ministerijai su LSMU ir VU tartis dėl studijų kainų ir vietų skaičiaus.

Vyriausybės nutarimo patikslinimas teikiamas pasitarus su universitetais, atsižvelgiant į sėkmingai stojamuosius išlaikiusiųjų ir pasirašytų studijų sutarčių skaičių bei universitetų turimus lėšų studijoms resursus.

Šiemet pagal išankstinį lėšų poreikį rezidentūros studijų vietoms, kurias deklaravo Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nepakako lėšų padengti 51 rezidentūros studijų vietai, net Švietimo ir mokslo ministerijai pridėjus papildomai 5,5 mln. litų iš vidinių resursų.

Lėšų skirtumas susidarė dėl to, kad iki mokslo ir studijų reformos už rezidento studijas valstybė universitetams skirdavo tik dalį reikalingų lėšų – 35 proc. nustatytos studijų kainos. 2009 m. įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui buvo pradėta dengti visa reikalinga rezidentūros studijų kaina.

Švietimo ir mokslo ministerija rudenį ketina peržiūrėti rezidentūros studijų procesą ir studijoms tenkančių lėšų panaudojimą. Bus vertinama, ar efektyviai panaudojamas rezidentūros procesui skiriamas finansavimas, kad būtų užtikrinta kuo geresnė rezidentų rengimo kokybė. Remiantis šiuo vertinimu ir rengiantis kitų metų priėmimui, bus tariamasi su visomis atsakingomis institucijomis dėl poreikio keisti su rezidentūros studijomis susijusius teisės aktus.

Rezidentūros studijos būsimuosius gydytojus, odontologus ir veterinarijos gydytojus, baigusius pagrindines studijas, paruošia savarankiškam darbui. Rezidentūros studijos trunka nuo 3 iki 6 metų.

Vieno rezidento rengimui per metus skiriama vidutiniškai apie 24 tūkstančius litų. Greta subsidijos studijų kainai padengti rezidentai gauna stipendiją, kuri šiuo metu sudaro 1248 litus. Jiems taip pat mokami atlyginimai: pirmaisiais rezidentūros metais – 1209 litai, vėlesniaisiais – 1537 litai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: