(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

“Rengdami Lietuvos valstybės valdomo komercinio turto metinę apžvalgą suskaičiavome, kiek kokio turto turi valstybė, ir kaip efektyviai jis naudojamas. Tikslas, kurį kelia Vyriausybė, – rasti būdą efektyviai valdyti šį turtą, o ne jį parduoti. Valstybės turtas turi duoti naudą visiems Lietuvos žmonėms”, – reaguodamas į pastaruoju metu viešojoje erdvėje šia tema pasirodžiusius nuogąstavimus sakė ūkio viceministras R. Žylius.

“Kartoju ne kartą pasakytus ūkio ministro žodžius, tokios pozicijos laikysimės ir ateityje: atskiri valstybės valdomi sektoriai, pavyzdžiui, valstybiniai miškai, neturi būti privatizuojami”, – tvirtino ūkio viceministras Rimantas Žylius.

Pasak jo, metinė ataskaita akivaizdžiai parodė, kad valstybės turtas naudojamas tik sau išlaikyti, o gero savininko rankose jis duotų pajamų, taip reikalingų šiandien Lietuvos žmonėms. Todėl būtinos skubios sisteminės valstybės turto valdymo permainos, kurios leistų valstybės įmonėms dirbti efektyviai.

Pasak ūkio viceministro, tradiciškai Lietuvoje buvo teigiama, kad valstybė nesugeba valdyti įmonių. Tačiau kai kurių šalių patirtis, ji ypač akivaizdi Skandinavijoje, rodo, kad valstybė gali būti gera savininkė. Tam ji turi griežtai laikytis skaidrumo, vienintelio tikslo nustatymo ir depolitizavimo taisyklių. Šalyse, kuriose laikomasi šių principų, valstybės valdomos įmonės yra pasaulyje garsios, konkurencingos ir pelningos bendrovės. Šalyse, kurios šių principų neišlaiko, valstybės įmonės yra nuolatos subsidijuojamos, jos nekonkurencingos, veikia neefektyviai.

Pasak viceministro R. Žyliaus, sprendimai, ką toliau daryti su valstybės turtu, kol kas nėra priimti. Vyriausybė analizuoja gerąją kitų šalių patirtį ir ieško savojo valstybės valdymo varianto. Iki š. m. rugsėjo mėnesio Ūkio ir Finansų ministerijos, vykdydamos Vyriausybės pavedimą, turi parengti valstybinio komercinio turto valdymo strateginį veiksmų planą. Šiame dokumente ir turės būti nustatyta, kaip bus sistemiškai realizuoti minėti principai.

Lietuvoje yra daugiau kaip 100 valstybės valdomų įmonių, valstybė akcijų turi daugiau kaip 200 bendrovių, iš kurių beveik dešimtadalyje ji yra vienintelė akcininkė. 8 akcinių bendrovių akcijomis prekiaujama biržoje.

Lietuvos valstybės valdomo komercinio turto metinė apžvalga parodė, kad apie 300 valstybės įmonių turi maždaug 17,3 mlrd. litų vertės komercinio turto, tačiau už 2009 metus į valstybės biudžetą gauta tik apie 30 mln. litų dividendų. Šis skaičius būtų kur kas didesnis, jeigu įmonės būtų valdomos skaidriai ir efektyviai.

Valstybės valdomo komercinio naudojimo turto metinę apžvalgą rasite šiuo adresu: www.lrv.lt/en/news/review/ (anglišką ir lietuvišką versijas).

Ūkio ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: