(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamentas praneša, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2009 m. gruodžio mėn. buvo minus 50. Palyginti su lapkričio mėn., jis padidėjo 1 procentiniu punktu.

Palyginti su lapkričio mėn., gyventojai optimistiškiau vertino bedarbių skaičiaus kitimą: mažiau gyventojų prognozavo didelį bedarbių skaičiaus augimą. Šiek tiek padaugėjo gyventojų, besitikinčių bent kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Gruodžio mėn. 2 procentai gyventojų teigė, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 67 – kad pablogėjo, o 31 procentas gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (lapkričio mėn. – atitinkamai 2, 66 ir 31 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 8 procentai gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 57 – pablogėjimo (lapkričio mėn. – atitinkamai 6 ir 55 proc.). 31 procentas gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 92 procentai gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 6 procentai atsakė, kad padėtis nepasikeitė (lapkričio mėn. – atitinkamai 94 ir 6 proc.). Gruodžio mėn. 1 procentas gyventojų manė, kad šalies ekonominė padėtis pagerėjo, lapkričio mėn., taip manančiųjų nebuvo.

Gruodžio mėn. 10 procentų gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, 65 procentai prognozavo pablogėjimą, 22 procentai teigė, kad padėtis išliks tokia pat (lapkričio mėn. – atitinkamai 9, 64 ir 22 proc.).

Bedarbių skaičiaus prognozės ateinantiems metams išliko pesimistinės: gruodžio mėn. 90 procentų gyventojų prognozavo bedarbių skaičiaus augimą per artimiausius 12 mėn. (lapkričio mėn. – 91 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime gruodžio mėn. skyrėsi nedaug: mieste jis buvo minus 51, kaime – minus 49. Palyginti su lapkričio mėn., mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė, kaime padidėjo 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą kaime lėmė tai, kad sumažėjo gyventojų, nesitikinčių visiškai sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Per metus, palyginti su 2008 m. gruodžio mėn., vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tai pirmasis padidėjimas po daugiau kaip dvejų metų pertraukos – nuo 2007 m. rugsėjo mėn. vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, nuolat mažėjo. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio padidėjimą gruodžio mėn., palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn., lėmė optimistiškesnė gyventojų nuomonė apie šalies ekonomikos perspektyvas. Gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties pablogėjimą per artimiausius 12 mėn., sumažėjo nuo 81 iki 65 procentų, o prognozuojančių padėties pagerėjimą padaugėjo nuo 3 iki 10 procentų. Gyventojų nuomonių apie bedarbių skaičiaus tikėtinus pokyčius balansas per metus nepasikeitė: šiek tiek padidėjusią optimistiškai nusiteikusių gyventojų dalį atsvėrė padidėjęs manančiųjų, kad bedarbių skaičius per artimiausius 12! mėn. pastebimai išaugs, skaičius. Gyventojų nuomonė apie savo namų ūkio finansinės padėties tikėtinus pokyčius per metus pasikeitė nedaug: manančiųjų, kad jų namų ūkio padėtis pablogės padaugėjo 3 procentiniais punktais, besitikinčiųjų pagerėjimo – 2 procentiniais punktais. Savo galimybes bent kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn. gyventojai vertino gerokai pesimistiškiau nei prieš metus: besitikinčių nors kiek sutaupyti gyventojų dalis sumažėjo nuo 22 iki 17 proc.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: