(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamentas praneša, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2011 m. sausio mėn. buvo minus 24. Palyginti su gruodžio mėn., jis padidėjo 2 procentiniais punktais.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą lėmė geresnės visų jo sudedamųjų dalių prognozės. Gyventojai optimistiškiau vertino šalies ekonomines perspektyvas: mažiau gyventojų prognozavo šalies ekonominės padėties blogėjimą ir bedarbių skaičiaus augimą. Šiek tiek padaugėjo gyventojų, prognozuojančių savo namų ūkio finansinės padėties gerėjimą ir besitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Sausio mėn. 5 procentai gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 52 – kad pablogėjo, 43 procentai manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (gruodžio mėn. – atitinkamai 5, 58 ir 37 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 14 procentų gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 29 procentai manė, kad finansinė padėtis pablogės (gruodžio mėn. – atitinkamai 12 ir 31 proc.). 54 procentai gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 65 procentai gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 9 procentai – kad pagerėjo, 25 procentai – kad nepasikeitė (gruodžio mėn. – atitinkamai 70, 7 ir 23 proc.).

Sausio mėn. 22 procentai gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, 37 procentai prognozavo pablogėjimą, 38 procentai teigė, kad padėtis išliks tokia pati (gruodžio mėn. – atitinkamai 22, 41 ir 34 proc.).

Sausio mėn. 13 procentų gyventojų tikėjosi bedarbių skaičių per artimiausius 12 mėn. mažėsiant, 52 procentai prognozavo tolesnį bedarbių skaičiaus augimą, iš jų 13 procentų – reikšmingą bedarbių skaičiaus didėjimą (gruodžio mėn. – atitinkamai 12, 53 ir 13 proc.).

Savo galimybes bent kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek optimistiškiau nei gruodžio mėn. Gyventojų, besitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn., dalis padidėjo 5 procentiniais punktais.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime sausio mėn. skyrėsi 3 procentiniais punktais: mieste jis buvo minus 23, kaime – minus 26. Palyginti su gruodžio mėn., mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3, kaime – 1 procentiniu punktu. Miesto gyventojai optimistiškiau vertino tiek šalies ekonominės padėties, tiek savo namų ūkio finansinės padėties perspektyvas.

Kaimo gyventojai, palyginti su gruodžio mėn., optimistiškiau vertino savo namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, bet šiek tiek padaugėjo gyventojų, prognozuojančių labai didelį bedarbių skaičiaus didėjimą.

Per metus, palyginti su 2010 m. sausio mėn., vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 21 procentiniu punktu. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus augimą, dalis sumažėjo nuo 88 iki 52 procentų, tačiau padaugėjo gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius išliks nepakitęs. Manančių, kad bedarbių skaičiaus mažės padaugėjo nuo 3 iki 13 procentų. Gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties blogėjimą, per metus sumažėjo nuo 58 iki 37 procentų, tačiau tik kas antras iš pakeitusių nuomonę tapo optimistu: gyventojų, besitikinčių ekonominės padėties gerėjimo, dalis padidėjo nuo 13 iki 22 procentų. Likusieji manė, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. nesikeis.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio pasikeitimui įtakos turėjo ir optimistiškesnės nei prieš metus namų ūkio finansinės padėties prognozės. Gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn. pablogės, dalis sumažėjo nuo 55 iki 29 procentų. Gyventojų nuomonė apie tikimybę bent kiek sutaupyti per ateinančius metus, palyginti su praėjusių metų sausio mėn., pasikeitė nežymiai.

Statistikos departamento informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: