(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Verslo angelų fondas I (toliau – Fondas) paskelbė, kad kartu su „verslo angelais“ – UAB AL holdingas ir p.Virginijumi Lepeška, UAB „Organizacijų vystymo centras“ savininku pasirašė investicijų sutartį su informacinių technologijų bendrove, orientuota į socialinių tinklų terpėje veikiančių mokymosi įrankių ir elektroninio turinio distribucijos programų kūrimą UAB „Eruditus“.

Pasak fondo valdytojo Arvydo Strumskio, ši investicija yra orientuota į labai aukštos pridėtinės vertės produktų, programinių sistemų, orientuotų bendradarbiauti tarp socialinių tinklų vartotojų, kūrimą, todėl visiškai atitinka fondo misiją.

„Dabartinis mokymo procesas nuolat kinta, nes atsirandančios naujos technologinės galimybės leidžia mokymąsi padaryti įdomesnį ir labiau įtraukiantį mokinius. Sukurtame naujame socialiniame portale moksleiviai turės galimybę rasti papildomą mokomąją medžiagą, kuri atvers langą į dar įdomesnį mokslo pasaulį. Tapdami šio socialinio projekto partneriais, tikimės įgyvendinti mums, kaip leidėjams, labai svarbų uždavinį – palaikyti grįžtamąjį ryšį su moksleiviais, kurti moksleivių poreikius atitinkančią mokomąją medžiagą“, – sako Verslo angelų atstovas UAB AL holdingas generalinis direktorius Arvydas Andrijauskas.

Virginijus Lepeška mano, jog bendrovė turi geras perspektyvas augti, nes jos paslaugos atvers naujas technologines galimybes mokymosi srityje.

UAB „Eruditus“ vadovas ir bendrasavininkas Mantas Ratomskis teigia, jog pasirašyta investicijų sutartis ir darbas su verslo angelais leis žymiai efektyviau vystyti pagrindinį kompanijos produktą ir prisidėti prie šiuo metu aktyviai plėtojamos strategijos, įtvirtinant Lietuvą, kaip regiono aukštos pridėtinės vertės paslaugų lyderę. M. Ratomskis džiaugėsi, kad sandorio esmė – ne tik finansinis aspektas, bet ir investuotojų dalijimasis verslo patirtimi.

Pasak ūkio viceministro Daumanto Lapinsko, per metus turime jau trečią rizikos kapitalo investiciją į augantį verslą. „Tai dar vienas pavyzdys, kad Ūkio ministerijos įdiegtos naujo tipo finansų inžinerijos priemonės iš esmės veikia ir prisideda prie Lietuvos kapitalo rinkos plėtros”, – sakė D. Lapinskas.

„Europos investicijų fondas (EIF) džiaugiasi naujiena apie dar vieną Verslo angelų fondo ir versle gerbiamų Verslo angelų bendrą sandorį, investuojant į šį potencialų, sparčiai augantį verslą“, – teigia Graham Cope, EIF Regionų verslo plėtros vadovas Šiaurės Europai.

Verslo angelų fondas I kartu su „verslo angelais” investuoja į mažas ir vidutines Lietuvos įmones (iki 1,38 mln. litų (400.000 eurų) į vieną įmonę). Investuotojai dalinasi sukauptomis žiniomis bei patirtimi, padėdami įmonėms tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje.

Fondas investuoja lygiomis dalimis kartu su „verslo angelais”. Tikimasi, kad bendros Fondo ir „verslo angelų“ investicijos sudarys apie 58 mln. litų (apie 16,8 milijonų eurų), tame tarpe virš 27 milijonų litų (8 mln. eurų) yra investuojama iš JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšų.

Projektas „JEREMIE kontroliuojantysis fondas“ yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. Jį administruoja EIF.

Apie JEREMIE

JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas – pagerinti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis.

LR Ūkio ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: