Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Antradienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina ES bei valstybių lygmeniu aktyviau kovoti su moteris žeminančiais stereotipais.

Siūloma geriau įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus ir parengti naujus, kurie apsaugotų moteris nuo diskriminavimo ir užtikrintų lyčių lygybę socialinio draudimo, švietimo, žiniasklaidos bei užimtumo srityse. Taip pat raginama „pakeisti kultūrinį suvokimą, kad moterys daugeliu atžvilgių pasyvios ar menkesnės būtybės negu vyrai“.

Su diskriminacija dėl lyties toliau dažnai susiduriama žiniasklaidoje, komunikacijoje ir reklamoje, „ypač vaizduojant moterį kaip sekso objektą siekiant skatinti pardavimą“, pažymi EP nariai. „Vis dažniau pastebima tendencija – iš dalies komerciniais tikslais – rodyti provokuojamai apsirengusias moteris gundomomis pozomis televizijos programose, kompiuteriniuose žaidimuose ir muzikiniuose vaizdo klipuose“, – sakoma EP rezoliucijoje. Europarlamentarai ragina rengti informavimo kampanijas visoje ES, per kurias būtų raginama visiškai netoleruoti seksistinių užgauliojimų ar žeminančio moterų ir mergaičių vaizdavimo žiniasklaidoje, kartu visapusiškai gerbiant žodžio laisvę ir spaudos laisvę.

EP pabrėžia, jog svarbu skatinti lyčių lygybę nuo labai ankstyvo amžiaus, visų pirma mokyklose, taip pat mokyti šio dalyko pedagogus. Jie ragina valstybes kompleksiškai įtraukti lyčių klausimus į mokomųjų dalykų programas ir vadovėlius siekiant šalinti lyčių stereotipus ir stiprinti žinias apie moterų indėlį į istoriją, literatūrą, meną ir kitas sritis. Taip pat siūloma mokyklose rengti kritiško požiūrio į žiniasklaidos informaciją pamokas, o ugdant berniukus ir mergaites juos raginti vienodai domėtis visais – ypač moksliniais ir techniniais – dalykais.

Europarlamentarai labai susirūpinę dėl neigiamos lyčių stereotipų įtakos vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui, kuris ES vidutiniškai siekia 16,4 proc. Jie atkreipia dėmesį, jog teberibojamos moterų galimybės patekti į inžinerijos, gaisrų gesinimo, gamybos, statybų, dailidystės, mechanikos, technikos ir mokslo bei naujųjų technologijų sektorius, o vyrų – į vaikų priežiūros sektorių. Europarlamentarai ragina valstybes peržiūrėti profesijų ir darbo vietų, kuriose vyrauja moterys, darbo užmokesčio sistemas siekiant griauti lyčių stereotipus ir mažinti darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat pritaria siekiui nustatyti privalomas kvotas moterims didžiausių akcinių bendrovių valdybose.

Nors pastaraisiais metais padėtis šiek tiek pagerėjo, moterys toliau nepakankamai dalyvauja priimant politinius sprendimus vietos, valstybių ir ES lygmenimis, pažymi europarlamentarai. Jie ragina valstybes kitąmet kaip savo kandidatus Europos Komisijos nario pareigoms užimti pasiūlyti po moterį ir vyrą.

Rezoliucijai pritarė 368 EP nariai, nepritarė 159, o susilaikė 98.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: