twitter archyvo nuotr.

Tūkstančiai Turkijos kareivių marinami badu, žaginami ir paliekami be vandens bei medicinos gydymo po sunkių sumušimų – teigiama tarptautinės nevyriausybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos. Žmogaus teisių grupės sako, kad turi „įtikinamų įrodymų“, kad maždaug 10.000 Turkijos karių susiduria su griežtomis bausmėmis dėl nepavykusio karinio perversmo prieš prezidentą Erdoganą. Aukos yra laikomos laikinose vietose, tokiose kaip arklidės bei sporto salės, yra kankinamos ir laikomos įtampos padėtyse 48 valandas.

Sukrečiančios nuotraukos pasiekė socialinių medijų žiniasklaidą, kuriose matosi kaip sulaikyti kariai laikomi ankštomis ir nehumaniškomis sąlygomis. Amnesty International vadovas John Dalhuisen pasakė: „Piktnaudžiavimo pranešimai, apimdami mušimą ir išžaginimą įkalinimo vietoje itin kelia nerimą, ypač atsižvelgiant į sulaikymų mastą, kurį mes matėme praeitą savaitę. Žiaurios detalės, kurias mes dokumentavome yra tik piktnaudžiavimo nuotrauka, kuri praneša kas galėtų vykti sulaikymo vietose.“

Nepaisant šiurpinančių atvaizdų ir kankinimo vaizdo įrašų, kurie buvo plačiai transliuoti šalyje, vyriausybė liko pastebimai tyli dėl piktnaudžiavimo. Ne pelno siekianti organizacija paprašė leisti susipažinti su kaliniais, kurie buvo apsupti po nepavykusio perversmo. Tarptautinės amnestijos vadovas sakė: „Tai yra absoliučiai būtina, kad Turkijos valdžios institucijos sustabdytų šiuos atgrasius veiksmus ir leistų tarptautiniams stebėtojams aplankyti visus sulaikytuosius ir vietas, kuriose jie yra laikomi“. Amnestija kalbėjo su teisininkais, gydytojais ir asmeniu, budinčiu įkalinimo įstaigoje, apie sąlygas, kuriomis sulaikytieji yra laikomi, jie išgirdo keliančius nerimą pranešimus apie kankinimą ir kitą blogą sulaikytųjų gydymą.

Advokatas, dirbantis ties Caglayan teismo rūmais Stambule, sakė matęs sulaikytąjį bandant iššokti pro langą iš šešto aukšto ir kitą, daužantį savo galvą į sieną. Dar du advokatai Ankaroje, dirbantys sulaikytojų vardu, pasakė Tarptautinei amnestijai, kad sulaikytieji teigė, jog jie matė kaip vyresnieji karininkai sulaikytuosius prievartavo su lazda ar pirštu. Apklausiamasis išgirdo kai vienas policijos gydytojas pasakė: „Tegul miršta. Mes pasakysime, kad jis buvo pristatytas jau negyvas.“ Tas pats interviu davėjas teigė, kad 650-800 kareivių buvo laikomi policijos sportinėje Ankaros štabo salėje – 300 jų su sumušimo ženklais. Kai kurie sulaikytieji turėjo matomus sumušimus, mėlynes, įpjovimus, ar lūžusius kaulus. Apie 40 aukų buvo taip sunkiai sužaloti, kad negalėjo vaikščioti.

Primename, kad daugiau nei 290 žmonių žuvo kruvino perversmo naktį Turkijoje ir 1500 buvo sužeisti, šalyje įvesta trijų mėnesių nepaprastoji padėtis.

Taip pat skaitykite: Ričardas Savukynas: Įvykiai Turkijoje

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: