© Andriaus Lelkaičio nuotr.

Kas sakė, kad Vakarų civilizacija silpsta?  Kas mano, kad jau atėjo barbarų ir įžūlių vienaakių ir berankių musulmonų teroristų amžius? Romos imperija žlugo dėl demokratijos stokos? Negali būti! Ak taip, dvasinis iškrypimas, gėjai, orgijos, įstatymai palankūs krūveliai žmonių, krikščionių žudymas Kolizėjuje.  Anglija – tikras Romos analogas?  Štai Rusijoje tikrai geriau. Ji turėtų tapti pavyzdžiu Vakarų civilizacijai. Ar taip suprasti? Šis komentaras yra atsakymas Andriui Užkalniui, pasidavusiam nesugebančio emigruoti konservatyvaus lietuvio inkštimui.

Taip, tarpukaryje britai žiauriai klydo dėl savo susitaikymo politikos. Hitleris tuo pasinaudojo. Jau tada „vertybininkai“  kaltino Europą ir Ameriką Sodoma ir Gomora, dekadansu, apokalipse, civilizacijos saulėlydžiu. Ir ką? Kur dabar trečiasis reichas? Kur dabar pati demokratiškiausia pasaulio imperija sovietų sąjunga?

Ak, demokratija bedantė? Bet kaip tie  įsivaizduojami nasrai turėtų būti naudojami? Tikriausiai, išspiriant duris vidury nakties NKVD ir Gestapo analogu. Teismas turėtų trukti tik kelias minutes priimant sprendimą mesti neapykantą propaguojančius islamistus pragaran. Dar vienas, beje, jau visai nesenai išmestas iš Anglijos.  Demokratinė teisinė sistema mala lėtai. Taip, tai problema.  Bet jau geriau lėtai, nei nė iš vietos arba taip, kaip atsitiko Putino kritikui Navalnui prieš kelias dienas: matant septyniems tūkstančiams žmonių omonas  „supakavo“ jį tiesiai scenoje.

Visas Europos Sąjungos projektas kartu su euru buvo  velnio sukurtas, todėl ir žlugs, taip suprasti? Žinote, reikia žmogui susirgti  neeiliniu susireikšminimu idant  skelbti tokią diagnozę.  Turiu omenyje nurašyti šį projektą iškrypusios  a la Roma demokratijos silpnumui.  

Bet kaip tik pokarinis Europos Sąjungos projektas parodė demokratijos galią ir ta galia gludi ne neapykantoje, ne keršte, ne teisių ir laisvių susiaurinime vienai kuriai nors grupei, bet laisvės garantijoje visiems. Taip Europa apsisaugojo nuo fašistinės ir slaviškos diktatūros.  Ir šiandien ji vėl brėžia neįkandamą rubežių agresijos konvulsijose besirangančioje kaimynei  rytuose.

Per daug musulmonų ES? Negi jie visi iki vieno teroristai ir fanatikai? Indai, afrikiečiai, kinai, lenkai, lietuviai – ar jie visi iki vieno tinginiai, melžiantys Anglijos ir kitų ES senbuvių socialinę sistemą?  Tarp kitko, kaip čia JAV neiširo po 1930 –tųjų metų depresijos ir bankų griūties visai nesenai?

Graikija?  Nuo skausmingos ligos ir tokios pat patirties  niekas nėra apsaugotas. Taip, už klaidas mokoma. Solidariai. Skaudu. Estams taip pat. Ir mums teks mokėti. Bet – kokia alternatyva?  Susidūrus su sunkumais (pvz. pasauline finansine krize) pasipustyti padus šaukiant dangus griūva? Į kieno glėbį?

Ne. Demokratija mokosi iš savo klaidų. O bandymas suniekinti visuomenines organizacijas yra viena iš tų klaidų. Sunaikink visuomenines organizacijas, net ir tas neįtinkančias ir pilietinę visuomenę matysime kaip savo ausis. Taip, turime ir besityčiojančias iš netobulų įstatymų bei jomis besinaudojančias visuomenines organizacijas, primetusias politkorektiškumą, naudojančios politkorektiškumą kaip ginklą.  Ir?  Viskam yra savas laikas.   Diskusijos vyksta pastoviai, mokomasi iš savo klaidų toje “vis silpnėjančioje“  Vakarų civilizacijoje.

Nors, yra visiškai atvirkščiai, –  tame jos galia.  Kai žmonės pradės iš ES bėgti taip pat masiškai, kaip į ją šiandien emigruoti,  tada galėsime griebtis už galvos.  Pasižiūrėjus į likusį ne vakarų civilizacijos pasaulį, tokios grėsmės nematysime dar penkiasdešimt metų. Ir  ta galia arogantiškai  įvardijama nusilpusios civilizacijos saulėlydžiu.

Jeigu Vakarų civilizacija ne galia, tai iš ko tos galios mokytis,  ar iš diktatūrų rytuose? Ar mokytis iš mūsų lietuviško impotentiško konservatizmo? Tikriausiai iš  neįmanomų sapnų apie Lietuvą kaip rūtų darželį su „tikromis“ vertybėmis“, kurių viena yra neapykanta visa kam,  kas nelaiko kuoką rankoje ir neturi kuokos tarp kojų.  

Nei viena politinė santvarka nėra be trūkumu. Galima ir turima tuos trūkumus ryžtingai kritikuoti.  Asmens laisvė, žodžio laisvė, nuomonių įvairovė ir yra mūsų Vakarų civilizacijos galia. Tik taip galima įtakoti, keisti.  Bet provincialumas užkrečia. Jis neleidžia matyti horizonto, bendro idėjinio vaizdo.   Pasidavus  nekenčiančių ES tautininkų žargonui  ir autoritarizmo nostalgijai, krinta rankos. Taip ir formuojasi silpstančios  vakarų civilizacijos  vaizdas.  Vaizdas, tačiau,  iškreiptas.  Kartoju, Vakarų civilizacija stipri kaip niekada.

Originalus įrašas tinklaraštyje Vinokuras.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: