Organizatorių archyvo nuor.

Visais laikais tarnauti savo šaliai buvo garbė, o vilkėti kario uniformą svajojo kiekvienas jaunuolis. Tarnybą kariuomenėje atlikęs vyras lengviau įsidarbindavo, sustiprėdavo fiziškai, įgaudavo pasitikėjimo, o tarnyboje patirti nuotykiai ir įspūdžiai ilgam likdavo atmintyje. Nauja paroda „Kareivio dienos“ skiriama šauktinių tarnybai. Šauktiniai – privalomosios karo tarnybos kariai – visada buvo ir yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės jėga ir mobilizacinis rezervas.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo atkurta ir Lietuvos kariuomenė, o su ja kartu pradėta formuoti nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, kuri 2008 m. buvo panaikinta. Atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes, 2015 m. buvo atnaujinta devynių mėnesių trukmės nuolatinė privalomoji karinė tarnyba, kuria siekiama sustiprinti ir pagerinti kariuomenės dalinių papildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

 Būti kariu reiškia ne tik atlikti pareigą, tai kur kas daugiau. Kareivio kasdienybė pilna iššūkių, neįprastų užduočių ir veiksmo. Nuolat pagalbos ranką ištiesti pasirengę tarnybos draugai tampa tokia stipri komanda, kad jai nebelieka neįveikiamų užduočių. Lietuvos karius visuomenė gerbia, palaiko ir didžiuojasi jais.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: