Henrikas Daktaras/ Youtube vaizdo įrašo fragmentas

Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria netenkintas jo prašymas sušvelninti jam paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.

H. Daktaras prašė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nuosprendis, kuriuo jam paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, būtų pakeistas taip, kad nuosprendžiu paskirta bausmė atitiktų Europos žmogaus pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija) ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo byloje Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvąišaiškinimus. Minėtame sprendime EŽTT konstatavo, kad Lietuvos nacionalinis reglamentavimas, kuriuo nenumatyta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės peržiūra, pažeidė Konvencijos 3 straipsnio reikalavimus. EŽTT sprendime nurodė, kad nacionalinėje teisėje turi būti įtvirtinta laisvės atėmimo iki gyvos galvos pakeitimo kitos rūšies bausme galimybė ir tvarka.

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas pašalinti minėtame EŽTT sprendime nurodytas Lietuvos teisinio reglamentavimo spragas, 2019 m. kovo 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 51 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2005, įsigaliojusį 2019 m. balandžio 3 d.

Pagal naująjį teisinį reglamentavimą asmuo, nuteistas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme, gali tikėtis, kad jam paskirta bausmė bus pakeista į terminuotą laisvės atėmimą tada, kai yra atlikęs dvidešimt metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės. Klausimą dėl paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo nagrinės ir spręs apygardos teismas pagal bausmę vykdančios institucijos teikimą. Teismui, nusprendus laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti į terminuoto laisvės atėmimo bausmę, šios likusios atlikti bausmės terminas negalės būti trumpesnis negu penkeri metai ir ilgesnis negu dešimt metų nuo nutarties, kuria pakeista bausmė, įsiteisėjimo.

Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgęs į minėtus BK pakeitimus, pritarė Klaipėdos apygardos teismo padarytai išvadai, kad šiuo metu įstatymų leidėjas jau yra nustatęs konkrečią procedūrą bei aiškius kriterijus, kuriais vadovaudamasis teismas turi teisę švelninti nuteistajam paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, todėl H. Daktaro prašymas sušvelninti jam skirtą bausmę galės būti sprendžiamas ateityje, vadovaujantis Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtinta nauja tvarka.

H. Daktaras skunde teigė, kad, teismui nedelsiant nesiėmus priemonių pašalinti Konvencijos pažeidimus, dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės jis nebegalės tikėtis išeiti į laisvę, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas tokius nuteistojo teiginius įvertino kaip prielaidas, nesudarančias pagrindo daryti išimtį iš įstatyme aiškiai nustatytų bausmės peržiūrėjimo sąlygų ir terminų, ir paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo nutartį.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: