Andrius Navickas asmeninio archyvo nuotr.

Pranciškono Pauliaus Vaineikio vieši pasisakymai, regis, nebeturėtų stebinti. Tačiau, ar tikrai tyla šiuo atveju yra išmintingiausia reakcija?

Rašau ne kaip politikas, bet kaip Katalikų Bažnyčios narys. Suprantu, kad broliui Pauliui esu žmogus, kuris pardavė protą ir širdį Sorošui, tačiau Bažnyčią subūrė Kristus, o ne Vaineikis ar Sinica.

Kunigas pranciškonas, tarnaujantis Telšių vyskupijoje, viešai paskelbė, kad visi privalo priešintis valdžios beprotybei ir nesiskiepyti. Jis paskelbė, kad skiepai yra mirtini jauniems žmonėms ir mes juos privalome saugoti. Patvirtindamas šiuos žodžius jis paskelbė, kad jam labai vyskupijoj dažnai tenka dalyvauti mirusių nuo skiepų žmonių laidotuvėse.

Noriu viešai pasiteirauti Algio Malakauskio Mažesniųjų brolių ordino Lietuvoje provinciolo, taip pat Telšių vyskupo Jurevičiaus:

I. Neabejoju, jog suprantate, kad kunigas, kuris nėra niekaip suspenduotas, viešai skelbiantis raginimą nesiskiepyti, nes tai numarins, didžiosios dalies jį klausančių žmonių įsitikinimu, skelbia Bažnyčios mokymą? Ar tikrai Paulius Vaineikis išsako ortodoksalią Bažnyčios poziciją?

II. Ar Lietuvos mažesnieji broliai ir Telšių vyskupija dar ketina likti vienybėje su Šventuoju Sostu, jei pritaria pozicijai, kad popiežius Pranciškus, skatindamas žmones skiepytis, linki jiems pražūties ir vykdo Sorošo ar jo bendrų planą?

III. Ar tikrai Telšių vyskupijoje yra gausiai laidojami nuo skiepų mirę žmonės? Jei taip, tai kodėl vyskupas ar provinciolas viešai apie tai nepaskelbė? Ne gi ir Jūs esate kieno nors papirkti? Ar informavote apie tai nuncijų, kad jis praneštų popiežiui, kuris, jei Vaineikis sako tiesą, yra suklaidintas?
IV. Jei Paulius Vaineikis meluoja apie jam žinomas gausias mirtis nuo skiepų, ar viešai meluojantis kunigas neužsitraukia automatinės ekskomunikos? Ar toks kunigas ir vienuolis neturi būti suspenduotas?

V. Visi žinome, kad niekas negali tuo pat metu sakyti tiesą ir meluoti (tik Šriodingerio katinas tikėtinai yra miręs ir gyvas vienu metu), todėl – arba Vaineikis teisus ir popiežius, kardinolas emeritas Bačkis ir daugelis kitų meluoja, arba jis viešai ir sąmoningai meluoja ir vyskupo, kurio vyskupijoje jis tarnauja, bei provinciolo tyla yra prisijungimas prie šio melo.

Manau, kad katalikų tyla, girdint melą, kuris dangstomas Bažnyčios mokymo autoritetu, yra nuodėminga.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: