KaunoZinios.lt archyvo nuotr.

Šuolaikiniame pasaulyje įprasta matyti tiek vyrus, tiek moteris turint lygias teises. Tačiau, daugiau nei prieš 100 metų, šnekos apie lygias teises moterims, tik prasidėjo.

1920 m. moterų teisės smarkiai pasikeitė visame pasaulyje. Nors Jungtinės Valstijos pasiekė istorinį etapą ratifikavusios 19-ąją pataisą, suteikiančią moterims teisę balsuoti, daugelis šalių vis dar kovojo su lyčių nelygybe.

XX amžiaus pradžioje moterys susidūrė su daugybe apribojimų ir nelygybių. Visame pasaulyje jų teisės buvo apribotos įvairiais gyvenimo aspektais, įskaitant dalyvavimą politiniame gyvenime, išsilavinimą, užimtumą ir nuosavybės teisę. Moterys dažnai buvo pašalintos iš politinio proceso, joms neleista gauti aukštąjį išsilavinimą, trūko teisinės apsaugos tokiose srityse kaip santuoka ir skyrybos. Visos galimos moterų teisės apsiribodavo tradiciniais namų vaidmenimis.

Giliai įsišaknijusios lyčių normos ir visuomenės lūkesčiai apribojo moterų gyvenimą, apėmė įvairius aspektus, tokius kaip teisinės teisės, įsidarbinimo galimybės ir socialiniai vaidmenys. Per visą istoriją moterys susidūrė su daugybe teisinių apribojimų, kurie trukdė jų savarankiškumui ir laisvei. Daugelyje šalių moterims buvo atimta teisė balsuoti ir užimti valstybines pareigas. Jų teisinis statusas dažnai buvo susietas su jų šeimine padėtimi, o ištekėjusios moterys prarado savo turto, pajamų ir net vaikų kontrolę. Skyrybos dažnai buvo sunkiai pasiekiamos, todėl moterys buvo įstrigusios nelaimingose ar smurto pripildytose santuokose.

Moterų įsidarbinimo galimybės iki 1920 m. buvo labai suvaržytos. Tradiciniai lyčių vaidmenys lėmė, kad pagrindinė moterų sfera buvo namai, nuleisdami joms namų ruošos ir priežiūros pareigas. Profesijos už namų ribų buvo ribotos, o moterys dažnai užsiimdavo tokiais darbais kaip namų ruoša, darbas gamykloje, mokymas (daugiausia žemesnėse klasėse) ir slauga. Profesinė karjera, ypač tokiose srityse kaip teisė, medicina ir akademinė bendruomenė, daugiausia buvo skirta vyrams.

Iki 1920 m. moterų galimybės įgyti išsilavinimą buvo nevienodos ir ribotos. Aukštojo mokslo institucijos dažnai neleisdavo priimti moterų, manydami, kad jos netinkamos intelektualiniams poreikiams. Pažangaus mokymosi galimybės apsiribojo saujele moterų, kurios kovojo su visuomenės normomis ir sugebėjo įgyti išsilavinimą. Dėl to moterims dažnai buvo atimta galimybė siekti karjeros aukštojo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalaujančiose srityse.

Iš moterų buvo tikimasi, kad jos atitiks griežtus socialinius vaidmenis, daugiausia orientuotus į santuoką, motinystę ir namų ūkio pareigas. Vyravo įsitikinimas, kad pagrindinis moterų tikslas – sukurti ir palaikyti puoselėjančią namų aplinką. Todėl moterys buvo atgrasomos siekti ambicijų, viršijančių joms numatytus vaidmenis, ir dažnai buvo patiriamos visuomenės spaudimo bei lūkesčių, kurie sustiprino tradicines lyčių normas.

Nors Jungtinės Valstijos žengė žingsnius link lyčių lygybės ratifikavusios 19-ąją pataisą, svarbu pažymėti, kad kelios šalys jau nutiesė kelią moterų rinkimų teisei. Naujoji Zelandija išsiskiria tuo, kad yra pirmoji šalis pasaulyje, legaliai suteikusi moterims teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose. Šis reikšmingas pasiekimas buvo pasiektas 1893 m. dėl nenumaldomų sufražistės Kate Sheppard ir jos kolegų aktyvistų pastangų.

Sekdamos naujovišku Naujosios Zelandijos pavyzdžiu, kelios kitos šalys XX amžiaus pradžioje palaipsniui pripažino moterų teisę balsuoti. Australija, Suomija ir Norvegija suteikė moterims visišką rinkimų teisę atitinkamai 1902, 1906 ir 1913 m. Danija ir Islandija šiuo laikotarpiu taip pat įgyvendino visuotinę rinkimų teisę, įskaitant moteris. Šios naujos tautos padėjo pagrindą platesniam pasauliniam judėjimui lyčių lygybės link.

KaunoZinios.lt archyvo nuotr.

Lietuvoje 1918 m. lapkričio 2 d. Laikinosios Konstitucijos pamatuose sulygintos vyrų ir moterų balsavimo teisės. Moterys, aktyviai dalyvaudamos tautiniame judėjime, pasiekė, kad po metų Lietuvos Valstybės Taryba priimtų Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymą, kuris joms suteikė visišką rinkimų teisę. Kaikuriuose šaltiniuose teigiama, jog moterų balsavimo teisės buvo suteiktos dar tų metų vasario mėnesį. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas skelbė nepriklausomos, demokratiniais pamatais sutvarkytos Lietuvos valstybės atstatymą ir pabrėžė, kad Lietuvos valstybės santvarką nustatys „demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“ Steigiamasis Seimas. Tačiau istorikai labiau linkę laikyti lapkričio 2 d. kaip moterų teisių sulyginimo dieną.

Nepaisant šios pažangos, daugelis šalių ir toliau neleido moterims balsuoti 1920 m. Tokiuose regionuose kaip Azija, Afrika ir Viduriniai Rytai, siekdamos rinkimų teisės, moterys susidūrė su didelėmis kliūtimis. Kultūrinės, socialinės ir politinės kliūtys stabdė pažangą, todėl moterys buvo atskirtos ir negalėjo naudotis savo demokratinėmis teisėmis. Tačiau kai kuriuose regionuose galima rasti pažangos kišenių. Pavyzdžiui, moterys Rusijoje įgijo teisę balsuoti 1917 m., prieš platesnius visuomenės pokyčius, kuriuos sukėlė Rusijos revoliucija.

Pažanga, padaryta šalių, suteikiančių moterims teisę balsuoti, turėjo didelės įtakos platesnei kovai už lyčių lygybę. Moterų pripažinimas lygiavertėmis pilietėmis padėjo pagrindą būsimai pažangai švietimo, užimtumo ir socialinių reformų srityse. Ji suteikė moterims galimybę aktyviai dalyvauti formuojant savo visuomenę, meta iššūkį visuomenės normoms ir ginant savo teises.

1920 m. moterų teisių judėjimas buvo pasaulinio masto triumfų ir iššūkių mišinys. Nors Jungtinės Valstijos šventė 19-osios pataisos, suteikiančios moterims teisę balsuoti, ratifikavimą, daugelis šalių vis dar kovojo su lyčių nelygybe. Naujoji Zelandija pirmavo 1893 m., tapdama pirmąja valstybe, legaliai suteikusia moterims teisę balsuoti. Moterims visame pasaulyje kovojant už rinkimų teisę, jų pastangos padėjo pagrindus būsimai pažangai lyčių lygybės srityje. Nors pažanga buvo netolygi, per šį laikotarpį pasiekti pasiekimai tapo svarbiais žingsniais vykstančioje kovoje už moterų teises visame pasaulyje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: