EK Pirmininkė U. von der Leyen / ec.europa.eu archyvo nuotr.

Į konferencijos „Susivieniję dėl teisingumo“ dalyvius atidarymo sesijoje vaizdo pranešimu kreipėsi Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen. Prieš ją pagrindinį pranešimą skaitė Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas, asmeniškai dalyvavęs konferencijoje, taip pat pasakė kalbą, kurioje įvardijo konkrečius veiksmus, kurių ėmėsi Europos Komisija, ir paramą, kurią ji iki šiol teikė siekdama užtikrinti atskaitomybę už tarptautinius karo nusikaltimus ir galimas atstatymo pastangas Ukrainoje.

Konferencijos metu jungtinės tyrimo grupės nariai pasirašė iš dalies pakeistą dabartinį jungtinės tyrimo grupės (JTG) susitarimą, kad būtų galima įsteigti naują tarptautinį baudžiamojo persekiojimo už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą centrą (ICPA). Centras saugos įrodymus ir parengs įrodymų analizę baudžiamajam persekiojimui būsimuose nacionaliniuose ar tarptautiniuose teismo procesuose. ICPA suburs prokurorus, kad jie pasirengtų būsimoms su agresijos nusikaltimais susijusio baudžiamojo persekiojimo byloms, o šių rūšių nusikaltimų įrodymai bus saugomi centralizuotai saugioje vietoje. JAV taip pat oficialiai sutiko stiprinti JAV ir jungtinės tyrimo grupės bendradarbiavimą.

Tai yra itin svarbus žingsnis po to, kai paramą 2023 m. vasario mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime išreiškė ES vadovaibuvo pratęsti Eurojusto įgaliojimai ir atitinkamai po to Eurojustas sukūrė naują Sunkiausių tarptautinių nusikaltimų įrodymų duomenų bazę (CICED).

Konferencija taip pat buvo proga įsteigti naują dialogo grupę, kuri sustiprintų tarptautinį iniciatyvų koordinavimą, siekiant užtikrinti atskaitomybę. Europos Komisija du kartus per metus pirmininkaus plenariniams posėdžiams, kad įvertintų dialogo grupės pažangą, ir kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba pirmininkaus darbui koordinuojant ir stiprinant pagalbą Ukrainos generalinei prokuratūrai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: