© Odetos Liakaitės nuotr. KaunoZinios.lt

Pernai pasirašyta daugiausia vedybų sutarčių nuo to laiko, kai pradėjo veikti Vedybų sutarčių registras. Be to, tarp sudariusiųjų tokias sutartis buvo ir septyniasdešimtmečių, ir aštuoniasdešimtmečių, nurodo Teisingumo ministerija.

Praėjusiai metais įregistruotos naujos 1250 vedybų sutartys, užpernai – 1075. 2014 metų gruodžio 31 dienomis, duomenimis, šiame viešame registre iš viso buvo įregistruotos 7260 sutartys.

Anot ministerijos pranešimo, vidutinis vedybų sutartis sudariusių moterų amžius siekė 36 metus, vyrų – 39. Vedybų sutartis sudarė 16 asmenų, sulaukusių 70 metų. Vyriausiam tokią sutartį pasirašusiam vyrui buvo 85 metai, vyriausiai moteriai – 83 metai. Jauniausiam vyrui – 19, jauniausiai moteriai – 18 metų.

Daugiausia vedybų sutarčių sudarė Vilniaus miesto gyventojai (446), kauniečiai (203) ir Klaipėdos miesto gyventojai (117). Tačiau skaičiuojant vedybų sutarčių skaičių 10 tūkst. gyventojų, daugiausia jų įforminta Marijampolės savivaldybėje (8,6), Vilniaus mieste (8,4) ir Palangoje (7,8).

Lietuviai dažniau sutartis pasirašo po vedybų nei iki jų. Pernai Vedybų sutarčių registre įregistruotos 399 ikivedybinės sutartys ir 851 povedybinės sutartys.

Vedybų sutartis – tai sutuoktinių susitarimas, kuris nustato jų turtines teises ir pareigas jiems esant susituokus, taip pat nutraukus santuoką ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis).

Duomenis apie sudarytą vedybų sutartį Vedybų sutarčių registrui pateikia ją patvirtinęs notaras.

Pernai Vedybų sutarčių registre įregistruota viena Jungtinių Amerikos Valstijų notaro patvirtinta vedybų sutartis, joje numatyta, kad sutarčiai taikoma mūsų šalies teisė.

Vedybų sutartys gali būti keičiamos tik gavus teismo leidimą net ir tuo atveju, jei tai sutinka padaryti abi pusės. Abiem pusėms norint nutraukti šią sutartį, nutraukimo faktą tvirtina notaras.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: