© Vilmanto Ramono nuotr. / KaunoZinios.lt

Lietuvoje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams skirtos lėšos pernai, palyginti su 2013 metais, padidėjo 11,2 proc. iki 369,8 mln. eurų ir sudarė 1,01 proc. šalies bendrojo vidaus produkto ( BVP).

2013 metais MTEP darbas skirtos lėšos siekė 332,4 mln. eurų ir sudarė 0,95 proc. šalies BVP, teigiama Statistikos departamento pranešime.

Pernai, kaip ir 2013 metais, daugiausia išlaidų MTEP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 196,4 mln. eurų (53,1 proc. visų išlaidų), verslo įmonių sektoriuje – 109,3 mln. eurų (29,6 proc.), valdžios sektoriuje – 64,1 mln. eurų (17,3 proc.).

Per metus MTEP finansavimas valdžios lėšomis padidėjo 8,5 proc. iki 124,6 mln. eurų, verslo lėšomis – 28,3 proc. iki 117,2 mln. eurų. Per metus 2,7 proc. iki 126,7 mln. eurų padidėjo MTEP finansavimas iš užsienio, didžiąją šių lėšų dalį sudarė Europos Sąjungos fondų lėšos, perskirstytos per valstybės biudžetą – 103,5, mln. eurų, arba 81,7 proc. visų užsienio lėšų.

MTEP išlaidų santykis su BVP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose pernai sudarė 0,72 proc. (2013 metais – 0,71 proc.). Verslo sektoriuje MTEP išlaidų santykis su BVP pernai buvo 0,3 proc. (2013 metais – 0,24 proc.).

2014 metais MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui buvo skirta 171,4 mln. eurų (46,4 proc. visų MTEP išlaidų), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 111,2 mln. eurų (30,1 proc.), kitoms išlaidoms – 87,2 mln. eurų (23,6 proc.).

Išlaidos MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui pernai padidėjo 7 procentais. Daugiausia lėšų MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skyrė valdžios sektoriaus institucijos – 33,3 mln. eurų, arba 52,1 proc. visų išlaidų MTEP valdžios sektoriuje. Verslo sektoriuje MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 39,8 mln. eurų, arba 36,4 proc. visų verslo sektoriaus išlaidų MTEP.

Verslo sektoriuje daugiausia lėšų MTEP skyrė mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (29,1 mln. eurų), chemikalų ir chemijos produktų gamybos (11,0 mln. eurų), kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (10,1 mln. eurų), kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių (7,7 mln. eurų), pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų (7,5 mln. eurų), baldų gamybos įmonės (5,2 mln. eurų).

Didžiausią išlaidų MTEP dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė užsienio lėšos – 34,2 proc., valstybės biudžeto lėšos – 33,7, verslo įmonių lėšos – 31,7, aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 0,4 procento.

2014 metų pabaigoje mokslo tiriamąja veikla užsiėmė 23,2 tūkst. darbuotojų, 8,2 tūkst. iš jų turėjo mokslo laipsnį.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: